Gliding.cz Frum Poas   Soute 2022: FL2022 & AGP   Pribina Cup  AZ Cup  Fatraglide  JPJ  PMCR  FL2022 & AGP   Safari  PMCRj  TCup  JWGC  RP   PMRg      Archiv SK | Vlna: Jesenk Krnov CPS
Sponzori Conel orange & green SOR Ústí nad Orlicí Pardubický Kraj Schempp-Hirth s.r.o. 16. PMR dvojsedadlovch kluzk 2010
13.8.2010   Vyhlášení vítìzù

Fotky
13.8.2010   Soutìžní den

DUO Klub

ZRUŠEN

DUO Kombi

ZRUŠEN12.8.2010   Soutìžní den

DUO Klub

ZRUŠEN

DUO Kombi

ZRUŠEN


Fotky
11.8.2010   Soutìžní den

Soutìžní úkol

DUO Klub

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

DUO Kombi

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 


  IGC

10.8.2010   Soutìžní den

Soutìžní úkol

 

DUO Klub

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

DUO Kombi

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


  IGC

Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


X1: Fotky
17. 08. 19:33
Na adrese http://letistetocna.cz/gal/pmcrd2010/ jsou nìjaké fotky od X1
Lucifer: News je opravdu úžasnì aktuální,
13. 08. 19:51
................
Libor: Mistøi !!!!!!!!
13. 08. 14:22
Pozdrav pro mistrovskou posádku Vladimira Iljièe, posádku "2" i "103" .... GRATULUJU !!!!!!!!
akademikrichard: Kdo bude další
13. 08. 13:10
Že by se na tohle prisla podivat ustecka frakce zambereckeho aeroklubu?:-D:-D:-D
Radim: Kdo bude další?
13. 08. 13:01
Další budeš ty Póle, však víš za co. Hned jak se tam ukážem:-))))) P.S. i deku máme s sebou :-)
Jaren: Velké prádlo
13. 08. 12:35
asi zaèalo. Tak to má být, tak je to správné ... Blíží se závìreèný veèírek a je tøeba dát vše do gala. Užíjte si to ...
Martin Z: FUUUUUJ a HAMBA
12. 08. 13:58
Øíkal jsem Nerušit a Nerušit ! Jestli nejste srabi , tak to dneska poletíte a obletíte - HOWG !!!!!
jaren: Rád bych se pletl,
12. 08. 13:03
ale vidím to na hasièské cvièení. Jinak by to byl asi boj s "vìtrnými mlýny".....
jiøyna: a Barošku...
12. 08. 11:35
došla už Ti pošta???
PetrM: 2 Frýdlant
12. 08. 11:27
Baroš zaèal jsi naplno, ted je na èase ještì postupnì pøidávat :-) závìr patøí mistrùm
Dotaz: Tablo
12. 08. 11:26
Už nìkde visí ?
Pepe: 2 IQ
12. 08. 11:13
Tak dneska útok ze zadních pozic !
...vce na Chatu »

PMÈRD - Hodnocení soutìže

20. 08. 2010, 07:36     Autor: RZ

Ahoj všem,

 

jak už bylo avizováno na glidingu, rádi bychom na plachtaøské komisi znali váš názor na letošní dvousedadlovky a proto vám zanedlouho dorazí do emailu odkaz na elektronickou anketu. Prosím najdìte si pár minut èasu a vyplòte jí, a víme co si myslíte. Váš názor ovlivní výbìr a organizaci dalších soutìží.

 

Díky moc!

 

za PK Radek ZimaVítìzové PMÈRD 2010

14. 08. 2010, 19:07     Autor: JC

DUO KLUB:

1. Jan Šindeláø/Alois Cmajdálka
2. David Øíha/René Pícha
3. Vratislav Orlita/Josef Gabrhel

DUO KOMBI:

1. Jan Šindeláø/Alois Cmajdálka
2. Petr Vodièka/Pavel Hartman/Veronika Chaloupková
3. David Øíha/René PíchaAktuality, jedny z posledních...

13. 08. 2010, 21:08

dnes už se nedìje asi tak skoro nic. opejkaj se kejty, pije se pivo, vyhlašují vítìzové, èili nic pøekvapivého. A nejen pro remcaly galerka pøevážnì  od Jacka a BastlaMnoží se nám tu pøipady kdy nìkdo ( v poslední dobì øíïa, meteorkáøka, Pat Mat)

13. 08. 2010, 13:56

konèí v bazénu. Viníci zùstávají neznámí a letištì zahal ila hustá atmosféra strachu. Nikdo neví kdo bude další.Disciplína zušena

13. 08. 2010, 12:24


Na baru vìènì nìco chybí!!!!

13. 08. 2010, 11:55

Teprve lid a se musel ujmout iniciativy a barmankám dát poøádnì za vyuèenou... Ano.. už jsou zase vlhký - odshora dolùodklad 1300

13. 08. 2010, 11:39


Na obloze šedošedá tma

13. 08. 2010, 11:17


Jestli se poletí, tak ve 12 nebo dýl

13. 08. 2010, 10:42


Dneska grid 14

13. 08. 2010, 09:06


Korupèní tažení Pata a Mata slaví úspìch

12. 08. 2010, 20:55

Jsou to supr kluci a když ještì trochu pøitlaèej na pilu, tak se anulujou všechny disciplíny který nevyhráli :-DRušíme

12. 08. 2010, 13:51


13:40

12. 08. 2010, 13:23


Odklad 1330

12. 08. 2010, 13:04


Odsouváme, teï už na 1300

12. 08. 2010, 12:24

docela fuèí a sune se dekaOpìt odloženo

12. 08. 2010, 12:16


Odkládáme na 1215

12. 08. 2010, 11:48


Chroustujem a start odložen na 11:45

12. 08. 2010, 11:19


Grid na 14, od 09:00 do 10:30, však už to znáte...

12. 08. 2010, 09:24


X1 sedí v Krasíkovì

11. 08. 2010, 17:09
èímž pdem víme o všech

Archiv news »
© Aeroklub st nad Orlic
16. PMR dvojsedadlovch kluzk 2010