Gliding.cz Fórum Počasí   Soutěže: WWGC Pribina FCC AZ Cup JPJ PMČR Safari FL2020&AGP TCup PMRg Sariscup PMCRj Fatraglide GGP   Archiv SK | Vlna: Jeseník Krnov CPS
Sponzori Conel orange & green SOR Ústí nad Orlicí Pardubický Kraj Schempp-Hirth s.r.o. 16. PMČR dvojsedadlových kluzáků 2010

Kontakty

Poøadatel

Aeroklub Ústí nad Orlicí
E-mail aeroklubu: ak@lkuo.cz
Web aeroklubu: www.lkuo.cz
  +420 465 52 35 75
Web soutĂŹĹže:  www.gliding.cz/souteze/2010/pmcr_d/

Øeditel soutÏŞe

Jiøí Trnka
E-mail: jiritrnka@ktuo.cz
Tel.: +420 608 037 778

Pøihlåťky

E-mail: cihlar@lkuo.cz
Tel.: +420 602 809 581
..


© Aeroklub Ústí nad Orlicí
16. PMČR dvojsedadlových kluzáků 2010