Ke školení rozhodčích

Informace k proškolení Oficiálních pozorovatelů

 

Vážení kolegové,

Jistě sledujete situaci s epidemií a víte, že není dobrá.Nadějná zpráva, že od 9. 2. nebude nutné prokazování našeho zdravotního stavu, zůstala osamocena a další informace budou známy až po 18.2. To je příliš pozdě na to, abychom mohli vyčkávat jak dál s naší snahou o proškolení Oficiálních pozorovatelů. Proto jsem nucen seznámit vás s rozhodnutím Sportovní komise AeČR – plachtařské skupiny, že rušíme rovněž únorový termín proškolení Oficiálních pozorovatelů, tedy 12. 02. 2022. Vedou nás k tomu tyto důvody:

1. Uvolnění vstupu na hromadné akce bez nutnosti prokazovat zdravotní situaci je pro naši potřebu nedostačující, protože stále platí opatření, podle kterého je na akce podobné té naší omezen počet osob na 100. Plachtařů je 143, hostů na Všeobecný díl je od Balónového svazu, LAA a od parašutistů 23. Celkem tedy 166 účastníků, takže již proto je naše snažení vyloučeno.

2. Druhým důvodem je nemocnost a karanténa některých účastníků, ale i bez jejich účasti povolený počet překračujeme. Ke všemu je nemocnost fakticky z proškolení vyřazuje a tím znemožňuje prodloužení licence. To nechceme dopustit.

3. Nemůžeme vyčkávat, až se situace uklidní natolik, abychom mohli celé proškolení provést, takže za této situace se musíme myšlenky na prezenční způsob vzdát.

Dalších drobných důvodů je více, ale ty se vymezují již z těch nejmarkantnějších. Komise se na své schůzce dne 4. 2. 2022 po diskuzi o náhradní možnosti rozhodla, že toto periodické školení, které připadá právě na toto období, provedeme formou samostudia. Z nabízených možností se nám tato jeví nejschůdnějším kompromisem. Podrobnosti zde budou publikovány, jakmile budeme připraveni.

Odtud jsou přístupné platné dokumenty, které je možno použít k samostudiu.

Tolik stručně k připravovanému způsobu proškolení. Účast na tomto způsobu vzdělávání bude zaznamenána formou testu, k jehož způsobu provedení rovněž obdržíte informace. Jakmile budeme připraveni, podrobnosti o přihlášení a provedení proškolení dostanete e-mailem.

Za Sportovní komisi – plachtařskou skupinu      

Jacek Kerum

Prezentace k jednotlivým tématům

  Sportovní řád FAI - všeobecný díl
  Sportovní řád FAI - díl 3
  Sportovní řád FAI - díl 3, dodatek B
  Sportovní řád FAI - díl 3, dodatek C
  Soutěžní řád AeČR - plachtění
  Pravidla CPS
  Naviter -See You