Gliding.cz Frum Poas   Soute 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalend | CPS
Vstup pro soutc   AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013   
AZ CUP - Prvn zvod sezny
VYHLÁŠENÍ   21.4.2012

Fotky
21.4.2012   Soutìžní den

Kombi tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   Fotky II   IGC

20.4.2012   Soutìžní den

Kombi tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

19.4.2012   Soutìžní den

Kombi tøída:

ZRUŠENO

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Neoficiální výsledky

Celkové výsledky

 


Fotky   IGC

18.4.2012   Soutìžní den

Kombi tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

 

Klubová tøída:

Soutìžní úkol

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


Radùz:
24. 04. 11:04
Díky za pìkné závody. S poèasím se to zdálo tragické, ale pøesto jsme v níži lítali 6 dnù. Kdo tam nebyl, neuvìøí. èau zase pøíští rok.
JC: Anatomie...
20. 04. 21:44
A v pozdním jaru se nás anatomie, Pisky, zeptá, co jsme dìlali v zimì a na jaøe...
Pisky: 2 bajca
20. 04. 18:48
A na jare cumime do mobilu na vysledky ;-) a nebud nasrana
Aleš: Fote vice LKFR
20. 04. 13:26
Tož koneènì jsem na fotkach vidìl i ksichty Dream Teamu z LKFR! Fote je vic, a z toho na morave taky cosi mame. Ne enem pepiky. Tož tak. A se všem daøí a LKFR zvítìzí!!!
Honza: live webcam
19. 04. 12:39
Ahoj, pustíte nìkdy pøímo váš live stream? Díky :)
Magnus: vcerejsi dokluz s duacem
19. 04. 11:07
http://www.youtube.com/watch?v=YEdRH5CVOt4&feature=youtu.be
johnp: to Navrc
19. 04. 09:03
...a kdo by se jezdit s LX20 na pln? plyn b?l, m??e si ped?l podlo?it zespodu flarmem...;) A? ?ije ?ern? humor ?ern?ch krabi?ek!
Navrc:
19. 04. 08:19
prodam LX20 pro ty, kteri nemaj v aute tempomat.-)
Radek: fandím AWI
18. 04. 20:28
Bedlivì sleduji první závody letošní sezony. Hlavnì výkovy Myšáka a mrzí mì, že dnes nestartoval, vèera pìkný výkon. Vìøím, že si spraví chu v dalším kole. Držím palce R.
JC: Tracking
18. 04. 16:42
Se bude muset doladit :-(
GliderMan: Tracking
18. 04. 15:38
Vidíte nìkoho na trackingu? Já jen Jirku M., který se jeví jako na poli kousek od letištì.
johnp: to Pisky
18. 04. 15:06
LX20 by byla do auta dobrá i jako "cihla na plynu" :D
...vce na Chatu »

AZ CUP 2013

11. 06. 2012, 08:09     Autor: TR

Ahoj všem, 

rádi bychom vás informovali, že pátý roèník tradièního "Prvního závodu sezóny" probìhne v termínu 20.-27. dubna 2013.

Do diáøù si tedy zapište:   AZ CUP 2013 - pøíjezd 19.4.2013, soutìžní dny 20.-27.4. 2013, odjezdy 28.4.2013 

Všem pøejeme vydaøené letecké léto a už nyní se tìšíme na spoleèné jarní setkání.

Team poøadatelù AZ CUPu :-)AZ-CUP 2012 je historií

22. 04. 2012, 10:02     Autor: Martin M.

Dobré nedìlní ráno, letištì se probouzí....

Závody v tlakové níži, ale podaøilo se odlétat 5 slušných disciplín. Kdo tu nebyl, neuvìøí.

Dìkuji závodníkùm za úžasnou atmosféru, štábu a pomocníkùm za dobrou práci.

Tak zase za rok na AZ-CUPu 2013

 Vyhlášení výsledkù AZ-CUPu 2012

21. 04. 2012, 19:40     Autor: Martin M.

se uskuteèní od 21.00 hodin ve velké hospodì

 

 Spoleèné foto

21. 04. 2012, 19:03     Autor: Bajèa

Dnešní spoleèné fotky od Rudolfa (fotograf ze støechy hangáru) jsou ke stažení v dnešnim soutìžnim dni tj. 21.4. pod "Fotky II" !Poslední 3 opozdilci také doletìli

21. 04. 2012, 17:20     Autor: Martin M.

Výpoèetní støedisko maká....

Uvidíme, zda se stihne vše  pøipravit na vyhlášení výsledkù, které by mìlo probìhnout dnes veèer. Upøesníme èasovì.

Pokladna pro dorovnání kont za ubytování a vleky bude otevøena od 18.00 do 20.00 hod. v kanceláøi v 1.patøe

 

 Po pøistání

21. 04. 2012, 17:15     Autor: Martin M.

P2, KE, NX, JT, PUP, DG,

žádné další pole nehlášeno, tedy zatím  zùstává  5 polí

Nevíme už jen o: DJ, OK, 93

 

  Také doma

21. 04. 2012, 16:28     Autor: Martin M.

M, XL, I4, S3, L5, DD, SNK, ST, UC, EJ, 66,Doma

21. 04. 2012, 16:03     Autor: Martin M.

IJ, BB, 76, 1W, AW, R3, ZB, ES, 75Další doma

21. 04. 2012, 15:51     Autor: Martin M.

XE, XII, HH, FF, OI, X,Pøistávají a dokluzy hlásí:

21. 04. 2012, 15:43     Autor: Martin M.

O2, ZL, RB, JJ, TX, KX,Akce spuštìna

21. 04. 2012, 17:40     Autor: Martin M.

Ve tøídì klub se dnes na grid dostavilo 41 závodníkù, ve tøídì kombi 11 závodníkù

První vzlet klubovky byl ve 12.45

Pak jsem odložil vzlety kombi na 13.45, protože cca 20 klubovek mìlo nad zastínìným letištìm problém.

Na letištì sedli a už neletìli LM, 23, FS, 103, opakovaný vzlet si dali 56, DG

Pole hlásí JS, T, ZP, LE, AE

Ostatní letí...Kombi ve vzduchu, páska otevøena ve 14:10

21. 04. 2012, 13:51     Autor: Bajèa


Klubovka ve vzduchu, páska ve 13:35

21. 04. 2012, 13:18     Autor: Bajèa


Je po briefingu

21. 04. 2012, 10:26     Autor: Martin M.

Staví se gridy, od jihozápadu èekáme okénko,Hezké sobotní ráno,

21. 04. 2012, 07:56     Autor: Martin M.

den bude snad ještì hezèí...

Briefing v 10.00 hod.

Gridy otevøeny 11.00 - 12.00 hod.

RWY 33

Pøedpoklad prvního vzletu 12.30 hod.

 

 

 

 Všichni v poøádku na zemi

20. 04. 2012, 15:55     Autor: Martin M.

celkem 15 pøistání mimo LKZB

všichni ostatní doma

prší, prší, hromy, blesky 

 Doma

20. 04. 2012, 15:15     Autor: Martin M.

TX,LM,AE,XL,I4,CW,LE,L5,93,S3,XE,93,KE,

II sedí v Havl.Brodì

ZL u Jihlavy

JJ u posl.otoèky

P2 10 km pøed letištìmDoma

20. 04. 2012, 14:56     Autor: Martin M.

EJ,22,201,OK,O2,BB,R3,ZB,ST,76,ES,IJ,OI,

pole hlásí EK,Doma

20. 04. 2012, 14:45     Autor: Martin M.

NX,SNK,DD,AW,66,DJ,MV,

M sedí v Pøibyslavi

56 sedí v Havl.Brodì,Další doma

20. 04. 2012, 14:35     Autor: Martin M.

XII,RB,KP,JT,KP,RK,UC,AK,PUP,DG

pole hlásí FS,TW,TO, Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny