Gliding.cz Frum Poas   Soute 2022: :-(     Archiv SK | Vlna: Jesenk Krnov CPS
Vstup pro soutc   AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013   
AZ CUP - Prvn zvod sezny

Pihlen piloti

# Jmno Nar. Aeroklub Region Startovn . Typ Imatrikulace

Startovn listina - Klubov tda

# Jmno Nar. Aeroklub Region Startovn . Typ Imatrikulace
1 Váòa Martin 1979Mladá Boleslav   C1 23 ASW-15 OK-7398
2 Šindeláø Ondøej1979Mladá Boleslav   C1 OI ASW-19B OK-7984
3 Øeøicha Pavel1967Moravská Tøebová   M AE ASW-19B OK-5283
4 Horák Jan1971Zbraslavice   C1 TX ASW-15B OK-3758
5 Skala Ondøej1982Vrchlabí   C2 JS Std. Cirrus OK-7575
6 Michálek Roman 1974Toužim   C1 MV OK-2244
7 Jiránek Petr1963Toužim   C1 PJ D-7385
8 Kubík Petr1975Moravská Tøebová   M LE ASW-15B OK-3300
9 Skala Martin1985Vrchlabí   C2 ES Discus 2b 15m OK-5757
10 Holoubek Aleš1966Jièín   C1 T ASW-15B D-2712
11 Bárta Josef1977Vysoké Mýto   C2 56 ASW-19 D-7956
12 Procházka Jiøí1971Toužim   C1 TW G-103 Twin III dvoji D-3780
13 Urban Martin1971Frýdlant nad Ostravicí   M R3 LS 3 15m OK-7722
14 Šrám Vratislav 1966Broumov   C1 KG OK-7300
15 Popovský David1976Rakovník   C1 76 OK-2607
16 Švrèek Pavel 1972Frýdlant nad Ostravicí   M AK D-1979
17 Malík Tomáš1972Praha-Letòany   C1 L5 VSO-10 OK-5606
18 Myška František »1968Most   C1 AWI Std. Cirrus OK-0569
19 Kunášek Václav1987Zbraslavice   C1 P2 Std. Cirrus OK-0503
20 Pøichystal Petr1973Moravská Tøebová   M ZP ASW-15B OK-1911
21 Valenta Martin 1969Toužim   C1 TO G-103 Twin III solo OK-3344
22 Zámeèník Tomáš1988Zbraslavice   C1 I4 VSO-10 OK-3516
23 Lhotecká Jana1980Hosín   C1 JJ ASW-15B OK-1985
24 Pìlucha Jiøí1984Frýdlant nad Ostravicí   M 22 Std. Cirrus OK-8918
25 Navrátil Michal1985Brno-Medlánky   M IJ Std. Cirrus OK-6492
26 Hulmák Miloslav1963Hosín   C1 HH ASW-15B OK-5331
27 Borùvka Zdenìk1954Jièín   C2 ZB Discus b OK-5326
28 Kmošek Jakub1978Zbraslavice   C1 ST Std. Cirrus OK-0428
29 Maòásek Tomáš »1980Kunovice   M 103 G-103 Twin III solo OK-8320
30 Karlík Vojtìch1982Kunovice   M 201 H-201b Std. Libelle (voda) OK-7189
31 Balcárek Zdenìk1967Kromìøíž   M ZL Std. Cirrus OK-1177
32 Mlejnek Jiøí1984Mladá Boleslav   C1 M ASW-15B OK-1591
33 Bordovský Ondøej1983Krnov   M BB Std. Cirrus OK-4901
34 Ertl Karel »1939Letecký klub Bøeclav   M KE TST-10M Atlas OK-A888
35 Dráb Michal1969Plzeò-Letkov   C1 S3 LS 1d OK-3301
36 Svoboda V?clav1970Plze? - Letkov   C1 W1 Std. Cirrus OK-0737
37 Houžvièka Oldøich1975Frýdlant   M XII Std. Cirrus OK-6394
38 Hypš Libor1988Chrudim   C2 FF Std. Cirrus OK-5777
39 Hodan Jiøí1959Zbraslavice   C1 RB G-103 Twin III dvoji OK-5707
40 Vrba Lubomír 1955Toužim   C1 LS OK-9752
41 Jung Tomáš1950Zbraslavice   C1 O2 ASW-19B OK-5712
42 Pajer Jiøí1977Zbraslavice   C1 KX ASW-19B OK-0019
43 Pešta Jiøí 1951Frýdlant nad Ostravicí   M KP G-103 Twin Basic dvoji OK-8144
44 Tobolka Radek1977Jièín   C2 FS Std. Cirrus OK-3265
45 Pubec Jan1979Plzeò Bory   C1 LM Std. Cirrus OK-2954
46 Borùvka Zdenìk1986Jièín   C2 XL Std. Cirrus OK-2781
47 Kardosová Kateøina1988Kunovice   M OK Std. Cirrus OK-7501
48 Ratz Jan1987Plasy   C1 75 Std. Cirrus D-0975
49 Šafáø Petr 1978Ústí nad Orlicí   C2 X ASW-15B OK-3306
50 Hotový Petr1958Èeská Lípa   C1 CW ASW-15B OK-8641
51 Øíha David1983Vlašim   C1 XE ASW-15B OK-5310
52 Polický Karel »1950Kolín   C1 93 VSO-10 OK-9615
53 Hynek Lukáš1979Dvùr Králové n.L.   C2 1W Cirrus VTC D-0739

Startovn listina - Kombinovan tda

# Jmno Nar. Aeroklub Region Startovn . Typ Imatrikulace
1 Koòaøík Roman1976Holešov   M RK Ventus cm 17,6m OK-2230
2 Kuthanová Lenka »1960Letecký klub Bøeclav   M EJ OK-3118
3 Beníšek Karel1976Toužim   C1 KB Ventus ct 17,6m (voda) OK-7279
4 Schenk Zdenìk1972Hranice   M SNK LS 6c 18m+W (voda) OK-3123
5 Jedlièka Jaromír1972Praha-Letòany   C1 JT Ventus 2cxm 18m 600kg OK-1972
6 Deršák Jan1969Kralupy   C1 DJ HPH 304CZ 17,4m (voda) OK-9304
7 Kantor Jan1983Praha Letòany   C1 UC Ventus c 17,6m (voda) OK-1984
8 Ho Jaroslav1965Toužim   C1 II Nimbus 2, 2b,2M (voda) OK-2783
9 Stárek Petr1974Zbraslavice   C1 66 HPH 304SJ 18m 573kg (voda) OK-0999
10 Zapletal David1970Mladá Boleslav   C1 PUP Ventus c 17,6m (voda) OK-3086
11 Høivna Martin1978Zbraslavice   C1 NX ASG 29E 18m 600kg (voda) OK-9922
12 Stryk Rostislav »1972Frýdlant nad Ostravicí   M DD OK-2345
13 Koníèek Antonín1973Kunovice   M KK OK-1711
14 Elsnic Karel1974Hranice   M EK OK-6252
15 Jensen Richard1931Zbraslavice   C1 DG OK-0110
16 Lanzendorf Roman1964Plzeò-Letkov   C1 AW Ventus b 16,6m (voda) OK-0459
17 Netušilová Alena1970Zbraslavice   C1 AJ ASG 29E 18m 600kg (voda) OK-2929

Vlekai

# Jmno Nar. Aeroklub Region Startovn . Typ ImatrikulaceNominace: dn Voln Nhradnk Cizinec

© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny