Gliding.cz Frum Poas   Soute 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalend | CPS
Vstup pro soutc       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   
AZ CUP - Prvn zvod sezny
  TABLO

zde

a

zde KOMBI

zde KLUB  FOTKY Z CELÝCH ZÁVODÙ

kde stažení ZDE  Celkové výsledky AZCUP2014

Kombi tøída

Koneèné výsledky

Poøadí každý den

Klubová tøída

Koneèné výsledky

Poøadí každý den25.4.2014   Odpoèinkový den


24.4.2014   Soutìžní den è.6

Kombi tøída

Tra

Soutìžní den zrušen

 

Klubová tøída

Odpoèinkový denSoutn dny »


Hlas lidu (chat)


Hi!Jack: Už je po briefingu...
25. 04. 10:44
Poletí se? Any info?
Dalifen: Na západì taky modro
24. 04. 10:57
Nad Prahou jasno.
JC: Na východì
24. 04. 10:52
dnes svítí sluníèko
Frièák ml.: CI - Gratulace!
24. 04. 10:50
Hani upøímnì gratuluji ke vèerejšímu 2hému místu v disciplínì!
Frièák ml.: CI - Gratulace!
24. 04. 10:47
Hani upøímnì gratuluji ke vèerejšímu 2hému místu v disciplínì!
XYZ: Foto z 23.4.
24. 04. 10:34
http://ulozto.cz/xfdXQJnR/azcup2304-rar
Vendelin:
23. 04. 18:13
Nejlepsi je stejne Kaja Ertl , muhehe. Mozna trochu soudnosti by neskodilo....
Frièák ml.: CI a 59
23. 04. 17:13
Co tyhle dva??? Už jsou doma???
jiøyna: Luïku,...
23. 04. 15:20
nechval dne pøed veèerem...track jede
Ludek: Tracking
23. 04. 14:51
Dnes uz toho asi na trackingu moc neuvidíme, M je v poli....
mrija: LIVE
23. 04. 12:47
Dneska CX,KX,M http://live.adrenalintracking.cz/azcup/
Frièák ml.: Krupobití
23. 04. 09:36
Tak po vèerejší disciplínì... Jel jsem od let. doktora pro praskyøici pøímo centrem té sloty. Na poli bych v tom bejt teda nechtìl. :( http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/praha-je-v-soku-zasahlo-ji-velmi-silne-krupobiti-a-zaplavila-hromada-ledu.html
...vce na Chatu »

Fotky z celých závodù..

30. 04. 2014, 18:06

..které jsem mìla k dispozici, si mùžete stáhnout ZDEKonec závodù, fleky od karavanù..

27. 04. 2014, 18:59

Dìkujeme všem, kteøí letos pøijeli závodit na 6. roèník AZ Cupu. Letištì je poloprázdné, všichni odjeli, je tu smutno.. Po nìkolika letech jsme nemìli takové štìstí s poèasím (pamatujeme roèníky, kdy se prolétaly všechny soutìžní dny), ale pøesto se vydaøily 4 platné disciplíny pro KLUB tøídu a 3 platné disciplíny pro KOMBI tøídu. Na pøíští rok jsme už poèasí objednali a tìšíme se na již 7. roèník AZ Cupu!Dnes opìt vyhlašujeme odpoèinkový den

26. 04. 2014, 09:54     Autor: Bajèa

Dnes se opìt nedaøí vymyslet poèasí.. Vyhlašujeme proto odpoèinkový den, rušíme dnešní briefing v 10:00 a slavnostní vyhlášení vítìzù probìhne ve 14:00.Dobré sobotní ráno

26. 04. 2014, 07:56     Autor: Martin M.

Zatím neskládat, rozhodnutí padne na briefingu v 10:00 hod.Takže dnes bohužel nic...

25. 04. 2014, 11:31     Autor: Radka

Dnes neletíme, zítra je to padesát na padesát, ale dnes je stoprocentnì prase.SmilePáteèní ráno

25. 04. 2014, 08:23     Autor: Martin M.

poèasí nejisté, zatím neskládat, briefing v 10:00 hod.Bouøky se blíží ...

24. 04. 2014, 13:45     Autor: Radka

Tak dnes byl soutìžní den zrušen i pro KOMBI tøídu. Je velký pøedpoklad bouøek pro oblast trae.FrownStavíme jen KOMBI

24. 04. 2014, 10:23     Autor: Radka

Takže na briefingu padlo rozhodnutí, dnes stavíme jen KOMBI a ještì je velice nejisté, jestli se dnes vùbec poletí.

Luïek volal cestou do Budìjovic, že u Pacova prší. FrownJe po briefingu

24. 04. 2014, 10:29     Autor: Martin M.

Závodníci klubové tøídy do vozíkù, mají odpoèinkový den

Závodníci kombi tøídy na grid, RWY 33, grid otevøen 10:30 - 12:00

Pøedpoklad prvního startu 12:30Dobré ráno všem...

24. 04. 2014, 08:44     Autor: Radka

Dobré ráno, zatím to nevypadá pøíliš optimisticky. Ale pøesto skládejte, briefing v 10:00. Uvidíme.SmileTak i AZ (Pup) po pøistání na LKZB

23. 04. 2014, 18:28     Autor: Martin M.

pro dnešek konèímeKombi tøída na zemi kromì AZ,

23. 04. 2014, 17:57     Autor: Martin M.

který je na 35. kilometruKlubovka celá na zemi

23. 04. 2014, 17:54     Autor: Martin M.

páté pøistání mimo LKZB - 59 ve VlašimiKombi dokluzy

23. 04. 2014, 17:28     Autor: Martin M.

ZX,AJ,NX,QX,DJ,ZB,MX,66

klubovka 90,1W,PIF,R3,56,

teprve ètvrté pøístání mimo LKZB - HH v TáboøeDalší pøistávají

23. 04. 2014, 17:18     Autor: Martin M.

S3,ZT,X,I4,CI,A18,GL,PF,JD,BB,AH,XL,NZZaèíná se hlásit i kombi tøída

23. 04. 2014, 18:29     Autor: Martin M.

KB, AS

z klubovky doma TO,TX,IMI,LM,WL2,CX,RI,AE,XZTDalší z klubovky doma

23. 04. 2014, 16:45     Autor: Martin M.

C1,TT,P2,FP,RB,OIZaèíná pøistávat klubovka

23. 04. 2014, 16:37     Autor: Martin M.

AK,FS,JS,PJ,O2,T,SC,UFO,

pole BBILetí, letí...

23. 04. 2014, 15:11     Autor: Martin M.

zatím pole HC ve 14:12, M ve 14:30

dnes nestartovali KE, WTVšechno ve vzduchu..

23. 04. 2014, 14:24     Autor: Radka

Páska pro klubovou tøídu byla otevøena 13:35.

Páska pro kombi tøídu byla otevøena 14:08.

Zatím dva klubáci druhý start, 3W z kombíkù mìla také druhý start.Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny