Gliding.cz Fůrum PoŤasŪ   Soutžěe 2022: :-(     Archiv SK | Vlna: JesenŪk Krnov CPS
Vstup pro soutžěŪcŪ       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   
AZ CUP - PrvnŪ zŠvod sezůny

News Archiv
Fotky z cel√Ĺch z√°vod√Ļ.. 30. 04. 2014, 18:06 Autor:

..kter√© jsem m√¨la k dispozici, si m√ĻŇĺete st√°hnout ZDE

Konec z√°vod√Ļ, fleky od karavan√Ļ.. 27. 04. 2014, 18:59 Autor:

D√¨kujeme vŇ°em, kte√ł√≠ letos p√łijeli z√°vodit na 6. ro√®n√≠k AZ Cupu. LetiŇ°t√¨ je polopr√°zdn√©, vŇ°ichni odjeli, je tu smutno.. Po n√¨kolika letech jsme nem√¨li takov√© Ň°t√¨st√≠ s po√®as√≠m (pamatujeme ro√®n√≠ky, kdy se prol√©taly vŇ°echny sout√¨Ňĺn√≠ dny), ale p√łesto se vyda√łily 4 platn√© discipl√≠ny pro KLUB t√ł√≠du a 3 platn√© discipl√≠ny pro KOMBI t√ł√≠du. Na p√ł√≠Ň°t√≠ rok jsme uŇĺ po√®as√≠ objednali a t√¨Ň°√≠me se na jiŇĺ 7. ro√®n√≠k AZ Cupu!

Dnes op√¨t vyhlaŇ°ujeme odpo√®inkov√Ĺ den 26. 04. 2014, 09:54 Autor: Baj√®a

Dnes se op√¨t neda√ł√≠ vymyslet po√®as√≠.. VyhlaŇ°ujeme proto odpo√®inkov√Ĺ den, ruŇ°√≠me dneŇ°n√≠ briefing v 10:00 a slavnostn√≠ vyhl√°Ň°en√≠ v√≠t√¨z√Ļ prob√¨hne ve 14:00.

Dobré sobotní ráno 26. 04. 2014, 07:56 Autor: Martin M.

Zatím neskládat, rozhodnutí padne na briefingu v 10:00 hod.

TakŇĺe dnes bohuŇĺel nic... 25. 04. 2014, 11:31 Autor: Radka

Dnes neletíme, zítra je to padesát na padesát, ale dnes je stoprocentnì prase.Smile

Páteèní ráno 25. 04. 2014, 08:23 Autor: Martin M.

poèasí nejisté, zatím neskládat, briefing v 10:00 hod.

Bou√łky se bl√≠Ňĺ√≠ ... 24. 04. 2014, 13:45 Autor: Radka

Tak dnes byl sout√¨Ňĺn√≠ den zruŇ°en i pro KOMBI t√ł√≠du. Je velk√Ĺ p√łedpoklad bou√łek pro oblast tra¬Ěe.Frown

Stavíme jen KOMBI 24. 04. 2014, 10:23 Autor: Radka

TakŇĺe na briefingu padlo rozhodnut√≠, dnes stav√≠me jen KOMBI a jeŇ°t√¨ je velice nejist√©, jestli se dnes v√Ļbec polet√≠.

Lu√Įek volal cestou do Bud√¨jovic, Ňĺe u Pacova prŇ°√≠. Frown

Je po briefingu 24. 04. 2014, 10:29 Autor: Martin M.

Z√°vodn√≠ci klubov√© t√ł√≠dy do voz√≠k√Ļ, maj√≠ odpo√®inkov√Ĺ den

Z√°vodn√≠ci kombi t√ł√≠dy na grid, RWY 33, grid otev√łen 10:30 - 12:00

P√łedpoklad prvn√≠ho startu 12:30

Dobr√© r√°no vŇ°em... 24. 04. 2014, 08:44 Autor: Radka

Dobr√© r√°no, zat√≠m to nevypad√° p√ł√≠liŇ° optimisticky. Ale p√łesto skl√°dejte, briefing v 10:00. Uvid√≠me.Smile

Tak i AZ (Pup) po p√łist√°n√≠ na LKZB 23. 04. 2014, 18:28 Autor: Martin M.

pro dneŇ°ek kon√®√≠me

Kombi t√ł√≠da na zemi krom√¨ AZ, 23. 04. 2014, 17:57 Autor: Martin M.

kter√Ĺ je na 35. kilometru

Klubovka cel√° na zemi 23. 04. 2014, 17:54 Autor: Martin M.

p√°t√© p√łist√°n√≠ mimo LKZB - 59 ve VlaŇ°imi

Kombi dokluzy 23. 04. 2014, 17:28 Autor: Martin M.

ZX,AJ,NX,QX,DJ,ZB,MX,66

klubovka 90,1W,PIF,R3,56,

teprve √®tvrt√© p√ł√≠st√°n√≠ mimo LKZB - HH v T√°bo√łe

DalŇ°√≠ p√łist√°vaj√≠ 23. 04. 2014, 17:18 Autor: Martin M.

S3,ZT,X,I4,CI,A18,GL,PF,JD,BB,AH,XL,NZ

Za√®√≠n√° se hl√°sit i kombi t√ł√≠da 23. 04. 2014, 18:29 Autor: Martin M.

KB, AS

z klubovky doma TO,TX,IMI,LM,WL2,CX,RI,AE,XZT

DalŇ°√≠ z klubovky doma 23. 04. 2014, 16:45 Autor: Martin M.

C1,TT,P2,FP,RB,OI

Za√®√≠n√° p√łist√°vat klubovka 23. 04. 2014, 16:37 Autor: Martin M.

AK,FS,JS,PJ,O2,T,SC,UFO,

pole BBI

Letí, letí... 23. 04. 2014, 15:11 Autor: Martin M.

zatím pole HC ve 14:12, M ve 14:30

dnes nestartovali KE, WT

VŇ°echno ve vzduchu.. 23. 04. 2014, 14:24 Autor: Radka

P√°ska pro klubovou t√ł√≠du byla otev√łena 13:35.

P√°ska pro kombi t√ł√≠du byla otev√łena 14:08.

Zat√≠m dva klub√°ci druh√Ĺ start, 3W z komb√≠k√Ļ m√¨la tak√© druh√Ĺ start.

Tak dnes poletíme ... 23. 04. 2014, 08:56 Autor: Radka

Po v√®erejŇ°√≠ discipl√≠n√¨ m√°me platn√© z√°vody pro Klubovou t√ł√≠du. Pro Komb√≠ky bohuŇĺel ne. 100 km handicapovan√© vzd√°lenosti ulet√¨li jen 4 piloti. Tak snad dnes. Polet√≠me AAT na 3hodiny, ob√¨ t√ł√≠dy.Smile

Hezk√© st√łede√®n√≠ r√°no 23. 04. 2014, 07:50 Autor: Martin M.

M√ĻŇĺete p√łipravovat stroje

Briefing v 10:00 hod.

Gridy po briefingu, RWY 33

Prvn√≠ vzlet p√łedpokl√°d√°me ve 12:30 hod.

 

Klubovka cel√° na zemi 22. 04. 2014, 16:41 Autor: Martin M.

na poli pouze 90,AK,HH,M,OI,PIF,RB,SC,X,XL

v doletovém kruhu I4,LM,PJ,S3

dnes nestartovali KE,O2,TT

Kombi t√ł√≠da cel√° na zemi 22. 04. 2014, 16:27 Autor: Martin M.

na poli pouze BBI,F5,JB,ZB,ZX

dnes nestartoval AS

Po p√łist√°n√≠ ve Zbra 22. 04. 2014, 15:47 Autor: Martin M.

ZX,FP,TX,MX,KX,LM,WL-2,ST,ZX,GT,P2,SNK,

pole AK,HH,M,PIF,RB,SC,X,XL,BBI,F5,JB,ZB

Odstartov√°no ... 22. 04. 2014, 14:09 Autor: Radka

P√°ska pro klubovou t√ł√≠du byla otev√łena 13:35.

P√°ska pro kombi t√ł√≠du byla otev√łena 14:00.

Je po briefingu 22. 04. 2014, 10:42 Autor: Martin M.

gridy skoro postaveny.

Tratì dostanou závodníci na gridu od Radunky proti podpisu.

Hezk√© √ļtern√≠ r√°no 22. 04. 2014, 08:26 Autor: Martin M.

RWY 33

grid pro kombi od 09.00 hod.

grid pro klub od 10.15 hod.

prvn√≠ pl√°novan√Ĺ vzlet 12.00 hod.

Dnes vyhl√°Ň°en odpo√®inkov√Ĺ den 21. 04. 2014, 10:12 Autor: Martin M.

Doporu√®ujeme navŇ°t√≠vit v Kutn√© Ho√łe velkou a vyhl√°Ň°enou pou¬Ě,

autíèka, kolotoèe, labutì, cukrová vata..........

Dobré ráno 21. 04. 2014, 07:56 Autor: Radka

Dobré ráno, zatím neskládejte, briefing v 10:00.

VŇ°ichni na zemi, dnes kon√®√≠me 20. 04. 2014, 17:32 Autor: Martin M.
Po p√łist√°n√≠ na LKZB 20. 04. 2014, 16:30 Autor: Martin M.

1W,76,90,AE,BB,C1,CI,CX,GL,GT,IMI,KX,LM,MV,O2,PF,R3,TX,UFO,WL-2,X,66,AD,AJ,AS,AZ,F5,IB,KK,MX,QX,SNK,SR,T,WL,ZB

Doma, ale nevíme jestli s obletem 20. 04. 2014, 15:37 Autor: Radka

AS doma, ale nevíme jsetli s obletem.

DalŇ°√≠ pole 20. 04. 2014, 15:35 Autor: Radka

FS na poli 15:30.

Pole, Opakované starty... 20. 04. 2014, 15:20 Autor: Radka

V poli sedí PIF, AH, FP, EF, JD.

Pro technickou závadu neletìl SR a neodletìl AK.

Opakovan√Ĺ start OI a MV.

DalŇ°√≠ pole NZ a XL.

VŇ°e ve vzduchu, ob√¨ t√ł√≠dy let√≠... 20. 04. 2014, 15:00 Autor: Radka

P√°ska pro klubovou t√ł√≠du byla otev√łena 13:35, p√°ska pro kombi t√ł√≠du 14:05.

Pot√©, co ob√¨ t√ł√≠dy odlet√¨ly , za√®alo ve Zbra prŇ°et, p√łesn√¨ podle p√łedpov√¨di naŇ°eho Ň°amana Hor√°ce.

Te√Į uŇĺ, ale zase sv√≠t√≠ kr√°sn√¨ slunce.Smile

Hezké nedìlní ráno 20. 04. 2014, 07:36 Autor: Martin M.

Skl√°dejte, briefing v 10.00 hod.

zpráva pro kotvící letadla 19. 04. 2014, 15:28 Autor: horác

PrŇ°et ve√®er od v√Ĺchodu nejsp√≠Ň° bude, bou√łky by ale b√Ĺt nem√¨ly. V√≠tr bude foukat do 10 m/s, n√°razy do 15 m/s. Asi to teda jde nechat venku...

Discipl√≠na zruŇ°ena 19. 04. 2014, 14:33 Autor: Radka

Tak po dlouh√©m √®ek√°n√≠ a t√łech chroustech byla discipl√≠na pro ob√¨ t√ł√≠dy zruŇ°ena Frown

Odklad na 13:45, obìdváme :) 19. 04. 2014, 13:24 Autor: Bajèa


Odklad na 13:45 19. 04. 2014, 13:08 Autor: Martin M.
Odkládáme na 13:00 19. 04. 2014, 12:26 Autor: Bajèa

Chroust poletí snad za pìt minut, uvidíme, co vychroustí..

Grid postaven ... 19. 04. 2014, 11:57 Autor: Radka

Grid obou t√ł√≠d postaven. V√≠tr se rozfoukal a uvid√≠me, jak se bude po√®as√≠ vyv√≠jet d√°l. Budeme vy√®k√°vat a v p√ł√≠hodn√Ĺ okamŇĺik vyŇ°leme chrousta...Wink

Ofici√°ln√≠ v√Ĺsledky z 1.dne.. 19. 04. 2014, 08:15 Autor: Baj√®a

.. byly jiŇĺ publikov√°ny

Poskytovatel internetu n√°m poslal zpr√°vu, Ňĺe dnes mezi 15.00 - 17.00 hod. nep√Ļjde v s√≠ti LKZB internetov√© p√łipojen√≠. Prov√°d√≠ se √ļdrŇĺba za√ł√≠zen√≠.

Dobré ráno, je sobota 19.dubna 19. 04. 2014, 07:52 Autor: Martin M.

P√łipravujte, briefing v 10.00 hod.

P√°te√®n√≠ r√°no z hlediska po√®as√≠ p√łestalo b√Ĺt p√¨kn√© 18. 04. 2014, 10:56 Autor: Martin M.

Dnes neletov√Ĺ den

Hezké páteèní ráno, 18. 04. 2014, 07:49 Autor: Martin M.

studená fronta v brázdì nízkého tlaku od severozápadu

Zatím neskládejte, rozhodnutí padne v 10.00 hod. na briefingu

 

VŇ°e na zemi 17. 04. 2014, 20:00 Autor: Martin M.

Z√≠tra po√®as√≠ nejist√©, ale jak √ł√≠k√° Hor√°c - uvid√≠me, ono se to jeŇ°t√¨ t√łikr√°t p√łepo√®√≠t√°.....

Také doletìli 17. 04. 2014, 18:32 Autor: Martin M.

EB,T,I4,90

AH pole

BB pole

59 Pacov

Ml√°deŇĺ tak√© doma 17. 04. 2014, 18:15 Autor: Martin M.

P2, M, JD

Doletìli 17. 04. 2014, 18:07 Autor: Martin M.

HS,MX,WL,X,WT,DJ,XL,AW,WT,3W,AS,GT

Po p√łist√°n√≠ ve Zbra 17. 04. 2014, 17:57 Autor: Martin M.

BB,CI,KB,EF,TX,KX,ST,66,JB,F5,56,JT

P√łist√°vaj√≠ 17. 04. 2014, 17:46 Autor: Martin M.

AE,ZT,HH

WL-2 pole u Pacova

PIF P√łibyslav

S3 Havl.Brod

P√łist√°vaj√≠ 17. 04. 2014, 17:29 Autor: Martin M.

LM,RB,ZB,AD,IB,RI,OI,PF,R3

P√łist√°vaj√≠ TT,QX,NX,AJ 17. 04. 2014, 17:17 Autor: Martin M.

GL a JS Jihlava

DalŇ°√≠ p√łist√°vaj√≠ 17. 04. 2014, 17:09 Autor: Martin M.

1W, NZ, TO

Na dokluzech a p√łist√°vaj√≠ 17. 04. 2014, 17:02 Autor: Martin M.

SR,C1,MV,O2

SNK P√łibyslav

PJ Jihlava

Pole IMI a 74 17. 04. 2014, 16:34 Autor: Martin M.

jinak Ňĺ√°dn√© jin√© zpr√°vy

Vzlety zah√°jeny v 12.30 17. 04. 2014, 14:30 Autor: Martin M.

80 kluz√°k√Ļ za 1:06 hod. ve vzduchu

Pro technickou z√°vadu na kabin√¨ neodstartoval HC, p√łist√°l jen AK a na opakovan√Ĺ vzlet asi nep√Ļjde

P√°ska pro klubovku otev√łena v 13:25, pro kombi v 13:50

Odstartov√°no 17. 04. 2014, 13:04 Autor: JC

I kdyŇĺ ploch√© kumuly byly jen na jihu a jihoz√°pad√¨ od letiŇ°t√¨, Martin vyst√łelil chrousta Hor√°ce do vzduchu v 12:15. ProtoŇĺe Hor√°c hl√°sil sluŇ°n√© podm√≠nky, bylo rozhodnuto zah√°jit sout√¨Ňĺn√≠ vzlety. Nyn√≠ se dokon√®uj√≠ jen vzlety kombinovan√© t√ł√≠dy.

Zah√°jen√≠ vzlet√Ļ p√łedpokl√°d√°me ve 12.00 17. 04. 2014, 10:24 Autor: Martin M.

 

Dobré studené ráno 17. 04. 2014, 08:29 Autor: Bajèa

Briefing máme v 10:00, dneska se poletí!

√övodn√≠ briefing p√łesouv√°me na 21:00 16. 04. 2014, 19:50 Autor: Baj√®a

Kolona na D1...

Provoz ve st√łedu 16.4. 16. 04. 2014, 12:27 Autor: Baj√®a

Ahoj vŇ°ichni! Po druh√© hodin√¨ vytahujeme blan√≠ka a dalŇ°√≠ stroje na ofici√°ln√≠ tr√©nink! Kdo pot√łebuje dvoj√≠, nev√°hejte se p√łihl√°sit, m√°me instruktora, m√°me vleka√łe, m√°me organiz√°tora dvojic... a co nevid√¨t o√®ek√°v√°me ubytovac√≠ho referenta!

Doplnìní sekce Dokumenty 15. 04. 2014, 22:55 Autor: Radka

Do sekce Dokumenty byly dopln√¨ny soubory tra¬Ěov√Ĺch bod√Ļ, zkonvertovan√© ze SeeYou a uloŇĺen√© v dalŇ°√≠ch form√°tech (nap√ł WinPilot).

Smile

To by nebyl AZ CUP :-) 15. 04. 2014, 07:37 Autor: TR

Jak uŇĺ se za ty roky stalo zvykem, za√®√°tku sout√¨Ňĺe vŇĺdy p√łedch√°z√≠ studen√Ĺ v√Ĺkyv po√®as√≠. Pr√°v√¨ nyn√≠, 15.4. r√°no ve Zbraslavic√≠ch sn√¨Ňĺ√≠, teplota +1 st.

Nicm√©n√¨ jako vŇĺdy je po√®as√≠ objednan√© a dod√°vku o√®ek√°v√°me po√®√°tkem st√łedy...v√≠ce viz obr√°zky n√≠Ňĺe. TakŇĺe nezapome√≤te na prvn√≠ dny p√łibalit tepl√© pr√°dlo! Laughing


T√Ĺdenn√≠ p√łedpov√¨√Į

T√¨Ň°√≠me se na V√°s! 


Po√®et p√łihl√°Ň°en√Ĺch vers. kapacitn√≠ omezen√≠ sout√¨Ňĺe 14. 04. 2014, 16:10 Autor: Martin M.

Aktu√°ln√≠ po√®et p√łihl√°Ň°en√Ĺch √ļ√®astn√≠k√Ļ z√°jezdu s uhrazen√Ĺm startovn√Ĺm je 88

V minul√Ĺch dnech se ze sout√¨Ňĺe omluvilo 5 z√°vodn√≠k√Ļ z d√Ļvod√Ļ neschopn√©ho kluz√°ku nebo neodkladn√Ĺch pracovn√≠ch povinnost√≠.

Je tedy cca 7 m√≠st jeŇ°t√¨ voln√Ĺch.

Martin M.

 

Trièka 09. 04. 2014, 19:26 Autor: Bajèa

Ahoj z√°vodn√≠ci! 

Dnes jsme vyzvedli hotov√° tri√®ka, kter√° jeŇ°t√¨ budeme dod√¨l√°vat.. a pot√łebujeme v√¨d√¨t vaŇ°e velikosti, aby se n√°m usnadnila fin√°ln√≠ √ļprava a vy si mohli tri√®ko odn√©st rovnou z registrace. 

Pros√≠me, vypl√≤te tento FORMUL√Ā√ė co nejd√ł√≠ve, nejpozd√¨ji do ned√¨le 13.4. do 12:00. Ti, co nestihnou odpov√¨d√¨t do ned√¨le, dostanou tri√®ko v pr√Ļb√¨hu z√°vodu.

Dìkujeme!

Mal√° sout√¨Ňĺ o po√ład√≠ uhrazen√≠ startovn√©ho 08. 04. 2014, 10:38 Autor: Martin M.

M√°me v√Ĺsledky a v√≠t√¨Ňĺe naŇ°√≠ mal√© sout√¨Ňĺe, ceny budou p√łed√°ny na po√®√°tku AZ-CUPu:

1. m√≠sto - team AK TouŇĺim !!! (Ben√≠Ň°ek, HaraŇ°ta, Jir√°nek,Mich√°lek,Proch√°zka, Valenta)

2. m√≠sto - AleŇ° Holoubek !!

3. m√≠sto - Pavel √ėe√łicha !

Rozpis ubytovan√Ĺch v pokoj√≠ch 08. 04. 2014, 11:05 Autor: Martin M.

Pavilon (poliklinika):

√®.1 (rentgen) - √ąebiŇ°, ŇĹiŇĺkovsk√Ĺ,Kej√ł, Ko¬Ěan

√®.2 (urologie) - Ň†vancara, MyŇ°ka, Ratz

√®.4 (pitevna)  - Schenk, Urban, HouŇĺvi√®ka, ҆vr√®ek

√®.5 (infek√®n√≠) - Kon√≠√®ek, Bedna√ł√≠k, Popovsk√Ĺ

√®.7 (gynekologie) - HaraŇ°ta

è.8 (venerologie) - Holoubek, Tobolka, Hauptmann

è.9 (psychiatrie) - Pubec, Nejezchleb, Lanzendorf

 

V√¨Ňĺ II.patro:

è.5 - Trybenekr, Deml

√®.6 - VaŇ°atov√°, TreŇ°lov√°, H√°jkov√°

è.7 - Obruèník, Balík

√®.8 - vleka√łi Chrudim, P√łibyslav, Chot√¨bo√ł

 

Otevírání brány na LKZB 07. 04. 2014, 11:41 Autor: Martin M.

√ą√≠sla mobil√Ļ z√°vodn√≠k√Ļ jsem uloŇĺil do seznamu opr√°vn√¨n√Ĺch otev√≠rat si br√°nu na letiŇ°t√¨ pomoc√≠ GSM kl√≠√®e. Od tohoto okamŇĺiku jste sob√¨sta√®n√≠ p√łi p√ł√≠jezdech sv√Ĺch voz√≠k√Ļ a karavan√Ļ.

Dovol√≠m si zopakovat info a z√°sady p√łi otev√≠r√°n√≠ br√°ny:

-vyto√®√≠te √®√≠slo SIM karty GSM kl√≠√®e, sta√®√≠ 2-4 kr√°t prozvonit, a p√łi zah√°jen√≠ otev√≠r√°n√≠ ZAV√ĆSIT, √®√≠slo SIM karty je 773 579 519

-oboustrann√© spojen√≠ se neuskute√®n√≠, takŇĺe nic za "hovor" neplat√≠te

-otev√≠rejte br√°nu,pouze kdyŇĺ p√łed n√≠ stoj√≠te a vid√≠te na ni, Ňĺe nen√≠ v √®innosti. Pokud √®√≠slo br√°ny vyto√®√≠ n√¨kdo dalŇ°√≠ b√¨hem jej√≠ho otev√≠r√°n√≠ nebo zav√≠r√°n√≠, zastav√≠ se jej√≠ pohyb a teprve na dalŇ°√≠ "zavol√°n√≠" se dokon√®√≠ otev√łen√≠ √®i zav√łen√≠. VaŇ°e zdrŇĺen√≠......

- po projet√≠ auta se br√°na sama zav√łe po 30-ti sekund√°ch

JestliŇĺe z vaŇ°eho mobilu nebude br√°na fungovat, zadali jste z√łejm√¨ Ň°patn√© √®√≠slo mobilu do vaŇ°√≠ p√łihl√°Ň°ky, nebo jste do p√łihl√°Ň°ky √®√≠slo sv√©ho mobilu v√Ļbec nevyplnili. Pokud budou pot√łebovat opr√°vn√¨n√≠ otev√≠rat br√°nu vaŇ°i pomocn√≠ci nebo rodinn√≠ p√ł√≠sluŇ°n√≠ci, dejte poŇĺadavek a √®√≠sla mobil√Ļ p√łi prezenci.

Martin M.

Prostory pro AZ Cup 2014 05. 04. 2014, 21:43 Autor: JC

Do Dokument√Ļ byly p√łid√°ny dva soubory s prostory. Jeden ve form√°tu cub, druh√Ĺ zip je souhrnem textov√Ĺch soubor√Ļ jednotliv√Ĺch prostor√Ļ.

Hlavn√≠ zm√¨nou je vyn√¨t√≠ p√Ļvodn√≠ MTMA √ą√°slav ze souboru, kter√Ĺ obsahuje TMA jednotliv√Ĺch letiŇ°¬Ě. Bylo vytvo√łeno 5 nov√Ĺch soubor√Ļ, kter√© nesou n√°sleduj√≠c√≠ informace.

MTMA AZCUP2014 - souhrn vŇ°ech TMA vyjma √ą√°slavi

MTMA Caslav - samostatn√Ĺ soubor p√Ļvodn√≠ nezm√¨n√¨n√© MTMA √ą√°slav

MTMA Caslav ZKR - MTMA √ą√°slav, ze kter√© byly vyjmuty √®√°sti JIH a V√ĚCHOD, kter√© jsou samostatn√©.

MTMA Caslav JIH - samostatn√° jiŇĺn√≠ √®√°st MTMA √ą√°slav

MTMA Caslav Vychod - samostatn√° v√Ĺchodn√≠ √®√°st MTMA √ą√°slav.

Pro lepŇ°√≠ pochopen√≠ se pod√≠vejte na obr√°zek, kter√Ĺ je tak√© p√ł√≠loŇĺen v Dokumentech.


Dopln√¨n√≠ √ļdaj√Ļ 01. 04. 2014, 20:52 Autor: JC

ProtoŇĺe se term√≠n sout√¨Ňĺe ne√ļoprosn√¨ bl√≠Ňĺ√≠, pros√≠m vŇ°echny o to, aby zkontrolovali √ļdaje v p√łihl√°Ň°ce. Zejm√©na ti, kte√ł√≠ nemaj√≠ jeŇ°t√¨ dopln√¨ny √ļdaje o kluz√°ku, aby tak neprodlen√¨ u√®inili. Data budou odesl√°na na Soaring spot a pak se vŇ°echno Ň°patn√¨ opravuje. D√¨kuji.

Zmìna v propozicích... 06. 02. 2014, 21:29 Autor: Radka

V propozic√≠ch z√°vod√Ļ byla provedena zm√¨na. V odstavci 1.9.1. 

Prost√¨ a jednoduŇ°e, ve t√ł√≠d√¨ Klub mohou sout√¨Ňĺit vŇ°echny kluz√°ky do maxim√°ln√≠ho platn√©ho indexu CZIL(bez vody)108,8  (Discus 2a/15m). Smile

T√¨Ň°√≠te se? 18. 11. 2013, 20:30 Autor: Baj√®a

Mal√° sout√¨Ňĺ o po√ład√≠ uhrazen√≠ startovn√©ho 03. 11. 2013, 15:46 Autor: Martin M.

bude samoz√łejm√¨ i na 6. ro√®n√≠ku

Prvn√≠ t√łi ceny budou ud√¨leny sout√¨Ňĺ√≠c√≠m, kte√ł√≠ uhradili nebo uhrad√≠ startovn√© jako prvn√≠, sedmn√°ct√© a √®ty√łiat√łic√°t√© dle bankovn√≠ho v√Ĺpisu.

V√≠t√¨ze  jiŇĺ zn√°me, je to v√Ĺprava z Aeroklubu TouŇĺim, kter√Ĺ uhradil startovn√© sv√Ĺm ove√®k√°m hromadn√¨ jako prvn√≠.

Upozornìní na èlánek 1.12. Propozic 03. 11. 2013, 18:13 Autor: Martin M.

Uz√°v√¨rka p√łihl√°Ň°ek a uhrazen√≠ startovn√©ho je 15. b√łezna 2014

Pokud p√łihl√°Ň°en√Ĺ sout√¨Ňĺ√≠c√≠ s uhrazen√Ĺm startovn√Ĺm stornuje svou √ļ√®ast v sout√¨Ňĺi:

- do 15.3.2014, bude mu startovn√© vr√°ceno v pln√© v√ĹŇ°i

- od 15.3. 2014 do 16.4. 2014, 20.00 hodin (den a hodina ukon√®en√≠ registrace na sout√¨Ňĺ), bude mu startovn√© vr√°ceno sn√≠Ňĺen√© o 300,- K√®

- po ukonèení registrace 16.4.2014 ve 20.00 hod., startovné se nevrací

Net√Ĺk√° se p√ł√≠padn√¨ uhrazen√Ĺch z√°loh na sluŇĺby, ty se vracej√≠ nez√ļ√®astn√¨n√Ĺm v pln√© v√ĹŇ°i.

ŇĹ√°d√°me sout√¨Ňĺ√≠c√≠ s uhrazen√Ĺm startovn√Ĺm, kte√ł√≠ nestihnou term√≠n registrace dle Propozic, ale p√łijedou o p√°r hodin √®i dn√Ļ pozd√¨ji, aby dali v√¨d√¨t mailem organiz√°torovi, bude s nimi samoz√łejm√¨ po√®√≠t√°no.

K tomuto opat√łen√≠ jsme p√łistoupili po letoŇ°n√≠ch zkuŇ°enostech, kdy p√łed sout√¨Ňĺ√≠ po√®et p√łihl√°Ň°en√Ĺch z√°vodn√≠k√Ļ s uhrazen√Ĺm startovn√Ĺm p√łevyŇ°oval kapacitn√≠ moŇĺnosti sout√¨Ňĺe a pot√© velk√© mnoŇĺstv√≠ lid√≠ √ļ√®ast na posledn√≠ chv√≠li stornovalo. T√≠m vlastn√¨ znemoŇĺnili √ļ√®ast dalŇ°√≠m v√°Ňĺn√Ĺm z√°jemc√Ļm, protoŇĺe kapacita sout√¨Ňĺe se pro n√¨ jevila  jako napln√¨n√°, i kdyŇĺ pak ve skute√®nosti nebyla.

Dìkujeme za pochopení

 

 

Propozice a Selfbriefing 30. 10. 2013, 20:12 Autor: Radka

V sekci Dokumenty kone√®n√¨ p√łibyly Propozice a Selfbriefing. 

Te√Į uŇĺ jen p√łeŇĺ√≠t tu problematickou zimu. Smile

V√°Ň° t√Ĺm.

A je tu 6.roèník AZ-CUPu 04. 10. 2013, 15:33 Autor: Martin M.

Desetidenn√≠ sout√¨Ňĺn√≠ obdob√≠, sta√®√≠ jen Ň°est dn√Ļ dovolen√© d√≠ky velikono√®n√≠m sv√°tk√Ļm.

Propozice budou brzy, startovné opìt 2 700,- Kè

T√¨Ň°√≠me se na vŇ°echny

 

Startujeme.. 02. 10. 2013, 22:51 Autor: mq

t√¨Ň°√≠me se na V√°s Cool

© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - PrvnŪ zŠvod sezůny