Gliding.cz Frum Poas   Soute 2023: :-(     Archiv SK Kalend | Vlna: Jesenk Krnov CPS
Vstup pro soutc       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015   
AZ CUP - Prvn zvod sezny

Chat

Jmno: E-mail:

Nadpis:

Text:


Antispam: Doplte kd letit zvod (tveice velkych psmen ;-) LZ..

Hi!Jack: Už je po briefingu...         (25. 04. 10:44)
- Poletí se? Any info?
Dalifen: Na západì taky modro         (24. 04. 10:57)
- Nad Prahou jasno.
JC: Na východì         (24. 04. 10:52)
- dnes svítí sluníèko
Frièák ml.: CI - Gratulace!         (24. 04. 10:50)
- Hani upøímnì gratuluji ke vèerejšímu 2hému místu v disciplínì!
Frièák ml.: CI - Gratulace!         (24. 04. 10:47)
- Hani upøímnì gratuluji ke vèerejšímu 2hému místu v disciplínì!
XYZ: Foto z 23.4.         (24. 04. 10:34)
- http://ulozto.cz/xfdXQJnR/azcup2304-rar
Vendelin:         (23. 04. 18:13)
- Nejlepsi je stejne Kaja Ertl , muhehe. Mozna trochu soudnosti by neskodilo....
Frièák ml.: CI a 59         (23. 04. 17:13)
- Co tyhle dva??? Už jsou doma???
jiøyna: Luïku,...         (23. 04. 15:20)
- nechval dne pøed veèerem...track jede
Ludek: Tracking         (23. 04. 14:51)
- Dnes uz toho asi na trackingu moc neuvidíme, M je v poli....
mrija: LIVE         (23. 04. 12:47)
- Dneska CX,KX,M http://live.adrenalintracking.cz/azcup/
Frièák ml.: Krupobití         (23. 04. 09:36)
- Tak po vèerejší disciplínì... Jel jsem od let. doktora pro praskyøici pøímo centrem té sloty. Na poli bych v tom bejt teda nechtìl. :( http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/praha-je-v-soku-zasahlo-ji-velmi-silne-krupobiti-a-zaplavila-hromada-ledu.html
FRièák: Gregory se rozjíždí         (22. 04. 17:30)
- No vidíš pane, dobrý ...
Hi!Jack: Any news?         (22. 04. 13:40)
- Letí se?
jiøyna: tak ve zbra se už letí :)         (22. 04. 13:19)
- R3 AK a FP pod dozorem trenéra :) http://live.adrenalintracking.cz/azcup/
Marton: Neleje         (22. 04. 12:40)
- ... a tady ještì víc na východì neleje, svítí slunce a skáèou kumule
JC: Leje...         (22. 04. 11:08)
- Tady nä východì leje a leje...
Martin M.: Barèa pole         (20. 04. 17:34)
- v Vencou Kunáškem....
Fanclub: Báry         (20. 04. 15:10)
- Nìjaké bližší informace pro èleny barèina fanclubu? :-)
mrija: adrenalintracking.cz         (20. 04. 12:10)
- Sledujte Frýdlantské borce na AZcupu http://live.adrenalintracking.cz/azcup/
Patrik 3W: Brýle UVEX         (19. 04. 16:55)
- Postrádám plastové sportovní brýle Uvex, hnìdá skla v bílo-èerveném rámeèku. Ztratil jsem je dnes cestou od transportních vozíkù na grid. Brýle byly v èerném pouzdøe. Prosím poctivého nálezce o vrácení. Pøedem dìkuji, odmìna jistá. Patrik 3W.
Frièák ml.: 59 a CI         (18. 04. 11:50)
- Dobøe oba. 59 držim palec. S VSO bejt v 1/2 pole nejni žádná odtuda! Dobrej oddíl LKRA.
Martin M.: Zkontrolujte si, prosím, elektroinstalace a spotøebièe v karavanech         (11. 04. 19:33)
- Žádáme všechny bydlíkáøe, aby si po zimì zkontrolovali svá vedení (elektrická) vèetnì všech elektrospotøebièù. Bývá dobrou tradicí, že první veèer dokáže jedna špatnì pøezimovaná lednièka v karavanu "vyhazovat" celé letištì vèetnì hlavního jistièe.
t??k: odm?na         (31. 10. 17:57)
- ahoj, douf?m ?e m?te zase pro prvn?ho p?ipraven? p?sky, n?? p?edseda to platil za v?echny najednou, a tak je n?s doopravdy hodn? :-)
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny