Gliding.cz Fórum Počasí   Soutěže 2023:   Fatraglide  JPJ  AZ Cup  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP    Archiv SK Kalendář CPS
Vstup pro soutěžící       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014    
AZ CUP - První závod sezóny

Kontakty

Poøadatel Aeroklub Zbraslavice

 
lkzb@lkzb.cz
www.lkzb.cz
+420 327 591 286
www.azcup.cz

Øeditel soutÏŞe

Martin Mezera
vlp@lkzb.cz
+420 602 954 478

Pøihlåťky

Tel.: +420 327 591 286
E-mail: lkzb@lkzb.cz

Ubytovåní, stravovåní a finanèní zåleŞitosti

Monika MezerovĂĄ

E-mail: info@lkzb.cz

 

Bankovní spojení poøadatele:

èíslo úètu:  0441214389

banka:  0800

konstantnĂ­ symbol: 0308

variabilní symbol: rodnÊ èíslo uvedenÊ v pøihlåťce, u faktur vystavených na klub, firmu èi sponzora èíslo obdrŞenÊ faktury-daòovÊho dokladu

 © Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - První závod sezóny