Gliding.cz Frum Poas   Soute 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalend | CPS
Vstup pro soutc       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014    
AZ CUP - Prvn zvod sezny

Chat

Jmno: E-mail:

Nadpis:

Text:


Antispam: Doplte kd letit zvod (tveice velkych psmen ;-) LZ..

tuèková: N1 a OMG         (22. 04. 21:42)
- to se mi na ty výsledky pìknì kouká... gratuluju obìma prozatímním vítìzùm a jen tak dál! :)
JetCat (PC): Kraák (OMG) jede!         (22. 04. 21:02)
- Dobøe TY! Je vidìt, že ta leštìnka pomohla :D
Xeris: Kraák do tohoo!         (22. 04. 13:37)
- OMG dobøe on, držím palce!
Ahoj: Rakovník!!!         (22. 04. 11:15)
- Smišku :-) dneska budou muset vlekat Rakovník!!! seshora dolù.
FORREST: Zatim dobrý         (22. 04. 10:44)
- DJ - krása EF - moc dlouho mi radost ze vèerejšího umístìní nevydržela, kua :( Nechápu, k èemu je taková vìc jako LKP4 dobrá :)
Toncek::         (22. 04. 08:22)
- Tý brdïo Hasièu hezkýý je z tebe Selebrita, Jirko šup šup rozkaz znìl jasnì!!! Hanáci z LKVY jedéém.
Smišek: :-)         (21. 04. 23:51)
- Rakovník!!!! Zítra to dáte, vy na to máte!!!
:-): Ahoj         (21. 04. 21:08)
- Rakovník !!!
JetCat (PC): Kraáku (OMG)         (21. 04. 21:02)
- skvìlá práce dneska, gratuluju pardále!
Hrušky: zdravíme         (21. 04. 19:57)
- polaøe 2 km od Pelhøimova, je vidìt až ze silnice. Hruškin a Andy z Tábora
Kuba: ztráty a nálezy         (21. 04. 18:39)
- Hoj, pøedevèírem jsem si nechal ve sprchách v likusu sprcháè FA, vèera tam však už nebyl. Chápu, že si ho chtìl nìkdo pùjèit, ale mohl by mi ho prosím vrátit? ještì by se mi hodil, díky ;-)
Kuba: ztr?ty a n?lezy         (21. 04. 18:39)
- Hoj, p?edev??rem jsem si nechal ve sprch?ch v likusu sprch?? FA, v?era tam v?ak u? nebyl. Ch?pu, ?e si ho cht?l n?kdo p?j?it, ale mohl by mi ho pros?m vr?tit? je?t? by se mi hodil, d?ky ;-)
jiøYna: aktuální info od pøítele na telefonu         (21. 04. 13:20)
- èást klubovek odstartovala, pak nìkdo asi zavadil o kabel a vypnul termiku. tak ti co odstartovali, houfnì krachují a z oparu se postupnì vynoøují další a další a sedají :)
Toncek::         (21. 04. 09:16)
- video, Hasièu seš MegaStar!!
Old rich:         (20. 04. 18:37)
- video je super!
Øezòa:         (19. 04. 13:27)
- Dovoluji si upozornit p.t. milovníky kultury, návštìvníky Hor Kutných, že poslední vlak odjíždí z K.H. mìsta už ve 23,14 hod. Budete-li požadovat hydraulickou plošinu na nakládání invalidù, nutno ji objednat 30 minut pøed odjezdem.
Lukáš:         (19. 04. 12:38)
- nenašel nìkdo vèera nebo dnes ráno elektronickou cigaretu v hospodì? diky
FORREST: Oooooo         (19. 04. 09:49)
- Hodnì štìstí vinšuju jinochùm ze SZ. A se daøí i nadále ;)
Radim: Romanovi         (19. 04. 09:44)
- to vyšlo celkem dobøe, pokud vidím. Jen tak dále!!!
:-): :-)         (19. 04. 09:31)
- Rakovník !!!
Fazol:         (18. 04. 22:20)
- Dík za info Romane. Snad Vám to zítra vyjde líp. :-)
jiøYna: Rotující Kedlubno!         (18. 04. 21:34)
- nepøežerte se toho vepøe! fajnì si to dneska ulitnul! davejte pozor na Švrka a nedìlejte si srandu z jeho Werkzeugkiste :)
Roman: pro fazola:         (18. 04. 21:30)
- 15-20 hazedel zaparkovalo v havlbrode , olda i lubor jsou ok, zereme steaky, budvar sroji za prd.
Fri??k ml.: Nad LKRA         (18. 04. 16:05)
- kumuliska jako krava...
Tomáš Z.: Hodnì štìstí         (18. 04. 13:53)
- Podle WebCam se zdá, že letadel na startu ubývá, tak se asi startuje. Tak pøeju hodnì štìstí, a vyjde poèasí a disciplína se odletí!
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny