Gliding.cz Frum Poas   Soute 2023: :-(     Archiv SK Kalend | Vlna: Jesenk Krnov CPS
Vstup pro soutc       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017   
AZ CUP - Prvn zvod sezny
22.4.2017   Nesoutìžní den


21.4.2017   Soutìžní den

Klubová tøída:

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Kombi tøída:

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

20.4.2017   Soutìžní den

Klubová tøída:

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Kombi tøída:

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

19.4.2017   Nesoutìžní den


18.4.2017   Nesoutìžní den


Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


tomasek:
21. 04. 14:18
Huraaaa !!!!! WX letiiii !!!!! konecne !!!!!!
Hanka:
21. 04. 12:35
http://coralekhanicka.rajce.idnes.cz/AZ_Cup_2017/
Tomsta: Foto ètvrtek 20. dubna
20. 04. 17:50
http://tomsta.rajce.idnes.cz/AZ_Cup_Zbraslavice_2017_-_ctvrtek_20.4./
Tìžkej:
20. 04. 13:00
kamarádi zatím mrznou na startu zatímco ty jsi v teple v kanceláøi :-)
PJ: ...
20. 04. 10:54
kamarádi nìkam letí a já musím sedìt v práci
Tìžkej:
20. 04. 07:45
dneska tma bude kuròa zima nahoøe :-)
:
17. 04. 12:09
AZ Cup. Podle nej jsem vzdycky vedel, kdy bude dobry pocasi, a kdy si vzit dovolenou. Ovsem uz ani tato jistota neplati....skandal!
Pybe: Vlna
16. 04. 10:51
A to chcete letet do vlny za Kruskama?
Strejda:
15. 04. 11:01
Opravdu to okénko bylo krátké a vítr notnì zesílil, Naštìstí to bylo v ose. A už jsme toho taky nechali LKTO
Tomsta: Fotky pátek 14.4.
14. 04. 18:34
http://tomsta.rajce.idnes.cz/AZ_Cup_Zbraslavice_2017_-_14.4./
PJ: Budeme lyžovat?
11. 04. 16:38
Tak to vypadá, že sebou budeme potøebovat vodní lyže i bìžky https://www.yr.no/place/Czech_Republic/Central_Bohemia/Zbraslavice/long.html
...vce na Chatu »

Vyhlášení výsledkù AZCUPu 2017

22. 04. 2017, 22:42     Autor: JCTøída Klub

1. místo

Ivan Harašta

AK Toužim

2. místo

Zdenìk Borúvka ml.

AK Jièín

3. místo

Martin Urban

AK Frýdlant nad Ostravicí


vitezove klubTøída Kombi

1. místo

Alena Netušilová           

AK Zbraslavice

2. místo

Tomáš Suchánek

GAC Benešov

3. místo

Lenka Kuthanová

LK Bøeclav


vitezove kombi

Máme po slavnostním vyhlášení výsledkù,

22. 04. 2017, 19:04     Autor: Martin M.

foto obsazených stupòù vítìzù v obou tøídách zveøejníme v nejkratším možném èase.


Letošní roèník byl poznamenán nepøízní poèasí, poprvé za 9 let historie AZ-CUPu i snìžilo.

Nicménì soutìž je platná v obou tøídách.

Dìkuji všem závodníkùm za super atmosféru, štábu a pomocníkùm za peèlivou práci.

Tìšíme se na Vás všechny za rok - na 10. jubilejním roèníku - AZ-CUPu 2018 !Neletový den i pro klubovou tøídu

22. 04. 2017, 13:36     Autor: Martin M.

Studená fronta zpomalila svùj postup k jihu a zatím nepøestalo pršet, èasovì tedy nestihneme, i když pozdìji odpoledne pøijde lepší poèasí.

Pokladna pro soutìžící klubové tøídy bude otevøena 18.00 - 20.00 hod.

Pro zájemce k dispozici ještì trika AZ-CUPu zdarma.


Slavnostní vyhlášení výsledkù AZ-CUPu 2017 probìhne v 18.00 hod.

Hned poté bude následovat veèeøe péèí poøadatele.


Zájemci o nedìlní snídani, prosím nahlaste se prosím  nejpozdìji dnes veèer na baru.
Je po briefingu

22. 04. 2017, 12:28     Autor: Martin M.

Kombi tøída dnes neletový den


Klubová tøída grid na RWY 33  od 13.30 do  14.00

Pøedpoklad 1. vzletu 14.30


Pokladna pro kombi otevøena 12.00 - 13.00

Pokladna pro klub 18.00 - 20.00


Veèer masíèko z grilu péèí poøadatele od 18.00

Vyhlášení výsledkù operativnì dnes veèer nebo v nedìli dopoledne, pøijde SMS

Briefing odložen na 12.00

22. 04. 2017, 09:35     Autor: Martin M.
Dobré ráno,

22. 04. 2017, 07:46     Autor: Martin M

pøechodu studené fronty využijte k odpoèinku, zatím neskládejte, briefing v 10.00 hod.Dnes platné disciplíny v obou tøídách

21. 04. 2017, 18:22     Autor: Martin M.

v okénku mezi teplou a studenou frontou...
Všichni v poøádku na zemi :-)))

21. 04. 2017, 18:11
C1 v cíli

21. 04. 2017, 17:24
AY v cíli

21. 04. 2017, 17:20
O2 v cíli

21. 04. 2017, 17:18
První hlášená pole

21. 04. 2017, 17:10     Autor: Martin M.

OMG

KGOdletová páska pro kombi tøídu bude otevøena 15:37

21. 04. 2017, 15:23
Odletová páska pro klubovou tøídu bude otevøena 15:10

21. 04. 2017, 14:51
Už se létáá :-)

21. 04. 2017, 14:51
Potvrzujeme vzlet ve 14:30

21. 04. 2017, 14:20
Odkládáme na 14:30

21. 04. 2017, 14:10
Hotovost na první vzlet 14:20

21. 04. 2017, 14:06
Odkládáme na 14:15

21. 04. 2017, 13:52
Chroust jde do vzduchu

21. 04. 2017, 13:36
Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny