Gliding.cz Frum Poas   Soute 2022: FL2022 & AGP   FL2022 & AGP   Safari  PMCRj  TCup  PPV  WGC HU  JWGC  RP   HOP  WWGC  PMRg  GGP      Archiv SK | Vlna: Jesenk Krnov CPS
Vstup pro soutc       AZ CUP 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016   
AZ CUP - Prvn zvod sezny
25.4.2015   Slavnostní vyhlášení výsledkù

Fotky
25.4.2015   Soutìžní den

Kombi tøída

Tra

Soutìžní den zrušen

Klubová tøída

Tra

Soutìžní den zrušen24.4.2015   Soutìžní den

Kombi tøída

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Klubová tøída

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


Fotky   IGC

23.4.2015   Soutìžní den

Kombi tøída

Neletový den

Klubová tøída

Soutìžní den zrušen


  IGC

22.4.2015   Soutìžní den

Kombi tøída

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky

Klubová tøída

Tra

Oficiální výsledky

Celkové výsledky


  IGC

Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


: Fotky hezk
27. 04. 10:49
Ahoj, m
Frièák ml.: Rentgen - Klíèe
23. 04. 18:28
Ahoj lidi. Nalezl jsem na ploše 2 klíèe s vysaèkou 1-Rentgen. Majitel a si je u mne vyzvedne (FR). Cena (odmìna pro nálezce) 2 piva. A protože jsme plachtaøi tak se spokojím s jedním. :)
Tom Z.:
23. 04. 08:17
Teda, vèera to muselo bejt nároèný. Co se stalo s tím poèasím? Byla to ta výšková tlaková níže? Klobouk dolù pøed všemi závodníky!
Team Mosquito:
22. 04. 20:55
Radime, pìknì ty, takhle se útoèí ze zadních øad :-D Pìknì konstantní výkony a ona tam ta desítka bude! Držim palce. J.
Marek: pro RC
22. 04. 20:01
Nìjak mi zmizely ty kumuly ze sat. snímkù po otevøení pásky. Všem závodníkùm palec nahoru.
Mysak:
21. 04. 21:27
Rosto super vykon !:-)
FRièák st.: to FR
21. 04. 19:34
Pøi pohledu do IGC na zpùsob dnešního kroužení..bratøe smekám..
Petr: fotografie 21.4.2015
21. 04. 19:33
http://lkhc.rajce.idnes.cz/21.4.2015_LKZB_AZ_CUP_2015/
GliderMan: AZcup na Idnesu
21. 04. 08:39
http://goo.gl/h2NTsq
Leoš: kvoty EU
21. 04. 07:53
Tomáši, ty kvoty EU ohlednì ženských na vyšších pozicích zatím u nás neplatí. Klidnì mùžeš létat bez omezení. Leoš
Zvonda: Raná
20. 04. 23:40
Vydrža! Zatím je to boomba. :D
Frièák st.: FR doobrý
20. 04. 20:02
Nevím brácha co si to pícháš, ale chci to taky...
...vce na Chatu »

Koneèné výsledky

25. 04. 2015, 18:39     Autor: Radka

Máme po vyhlášení, teï se budeme tešit zase až na pøíští AZCUP.

Klubová tøída

1.místo     Jan Louda

2.místo     Rostislav Friè

3.místo     Hanka Trešlová


Kombinovaná tøída

1.místo     Tomáš Suchánek

2.místo     Alena Netušilová

3.místo     Lenka Kuthanová
Dnešní disciplína byla zrušena.

25. 04. 2015, 12:55     Autor: Radka

Dnešní disciplína byla zrušena pro obì tøídy.

Slavnostní vyhlášení bude dnes v 18:00.

Pokladna dnes otevøena od 17:00.Stavíme gridy

25. 04. 2015, 10:53     Autor: Martin M.

pohotovost na první vzlet v 11.50 hod.Hezké sobotní ráno,

25. 04. 2015, 08:00     Autor: Martin M.

skládejte, briefing v 10.00 hodin, gridy po briefingu

Prosím závodníky, kteøí nemohou nebo nechtìjí nastoupit dnes na grid, aby poslali svùj startovní znak na mobil øeditele závodù.

Pokladna bude otevøena dnes 10.00 - 13.00 hod. a 19.00 - 21.00 hod.

 OG doletìl

24. 04. 2015, 18:26     Autor: Martin M.

všichni v poøádku na zemi, dnes konèímePIF 10. km, DD doma

24. 04. 2015, 17:54     Autor: Martin M.


I4 pole

24. 04. 2015, 17:42     Autor: Martin M.


WL doma

24. 04. 2015, 17:38     Autor: Martin M.


Nevíme o: I4, OG,PIF,DD,WL

24. 04. 2015, 17:36     Autor: Martin M.


Po pøistání na LKZB

24. 04. 2015, 17:21     Autor: Martin M.

AJ,JA,KG,F5,SJ,YA,777,O2,EY,56,LM,ZB,LS,DJ,KB,UFO,ZX,RC,NX,PX,JT,AS,NO,IB,PUP,66,UP,RK,GX,HS,IK,

pole LJ,TO,C1,GL,10. km hlásí 76

24. 04. 2015, 16:42     Autor: Martin M.

Hlásí se první kombi - TI

pole JCPo pøistání nebo 10. km hlásí

24. 04. 2015, 16:37     Autor: Martin M.

XP, WL2, X, VB, T1, YF, HL, EF, LL, OI

pole PJ10. km hlásí AE,CI,DI,ST,TX,BL,XE,75,EF

24. 04. 2015, 16:26     Autor: Martin M.


10. km hlásí IMI, CON

24. 04. 2015, 16:14     Autor: Martin M.

pole XL

bez odchodu pøistáli RB, ACDnes nestartovali: BM,ES,JS,PB,Y1,TF

24. 04. 2015, 15:49     Autor: Martin M.

první pole:  P2, JF, SR, L5

na letišti pøistáli, zøejmì bez odchodu na tra: AK, TT

poèasí v prostoru trati se (podle družicových snímkù) vylepšiloPáska pro kombi tøídu byla otevøena 14:38

24. 04. 2015, 14:49     Autor: Radka
Páska pro klubovou tøídu byla otevøena 14:10

24. 04. 2015, 14:49     Autor: Radka
Zaèaly vzlety klubové tøídy ve 13:20

24. 04. 2015, 13:21     Autor: Radka
Zatím odloženy vzlety na 13.00 hod.

24. 04. 2015, 12:37     Autor: Martin M.


Je po briefingu

24. 04. 2015, 10:47     Autor: Martin M.

kombi tøída grid 10.30 - 11.00 hod.

klubová tøída 11.00 - 11.45

trati obdrží všichni na gridu ve 12.00 hod.

první plánovaný vzlet ve 12.20 hod.Archiv news »
© Aeroklub Zbraslavice
AZ CUP - Prvn zvod sezny