Gliding.cz Fórum Počasí   Soutěže: AZ Cup    Archiv SK | Vlna: Jeseník Krnov CPS
GRADIENT & CLUB grand prix 2013
Prihlášení uživatele

On-line přihláška

GRADIENT & CLUB grand prix 2013

Pilot

Přezdívka (login):
Titul: Jméno: Příjmení:

Narozen: Rodné číslo: (VS platby)

Ulice: Město:
Psč: Stát:

Telefon: Mobil: Email:

Pilotní průkaz č.: platnost do:


Cestovní doklad (pas) č.: (nutné pro pojištění) platnost do:


Počet hodin na kluzácích celkem: Startů celkem:
Počet hodin na kluzácích v uplynulém roce: Celkem km:

Domovský Aeroklub: Odznak FAI (druh a číslo):

Region

Čechy 1. Čechy 2. Morava

Kluzák

Typ:
Imatrikulace: Startovní cislo:

Nominace

Řádně nominován Volná nominace Náhradník Zahraniční účastník

Soutěž

Gradient GP Club GP Pohár Metoděje Vlacha
Vlekař

Zařízení pro kontrolu letu

Primární GNSS FR-typ: kód: Kde najdu kód GNSS?
Záložní GNSS FR-typ: kód:

Ubytování

Celkový počet ubytovaných osob starších 10ti let:

Strava

(Dle místních propozic) Celkem osob:

Váš vzkaz organizátorům GGP 2013:

Upřesnění ohledně ubytování, stravování, návrhy, připomínky a pod.
U vlekařů prosím uveďte typ vlastního motorového stroje, seznam létaných letadel:


Curriculum vitae:

Co jsem dokázal, co všechno jsem zničil a co ještě možná dokáži...


Odesláním přihlášky (případně jejím zasláním poštou nebo faxem) soutěžící souhlasí
- se shromažďováním a vedením osobních údajů v databázích pořadatele. (Aeroklub Mladá Boleslav)
- se zveřejňováním vybraných osobních údajů se vztahem k soutěži
(jméno, domovský AK a pod.), sportovní kvalifikace a sportovních výkonů v informačních médiích
- se zasíláním informačních e-mailů týkajících se soutěže na uvedenou e-mailovou adresu
- s případnými dalšími podmínkami, které jsou uvedeny v propozicích


Antispam:
Doplňte kód letiště závodů (čtveřice velkych písmen ;-) LK..Organizátor se zavazuje, že Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám.

Uvedené údaje můžete později dle libosti doplňovat a měnit.
Heslo Vám bude zasláno spolu s potvrzením o přijetí Vaší přihlášky e-mailem.
© GRADIENT & CLUB grand prix 2013 - Aeroklub Mladá Boleslav