Gliding.cz Frum Poas   Soute EGC light PPV Tcup PMRG RP JWGC HOP PMCR 13.5 PPJ   Archiv SK CPS
Ransk pohr 2011

Chat

Jmno: E-mail:

Nadpis:

Text:


Antispam: Doplte kd letit zvod (tveice velkych psmen ;-) LK..

Dvojnulka: Závìr         (07. 08. 19:17)
- Teda fakt pìkná fotka... :-)
Gregory: RP 2012         (07. 08. 13:21)
- T -357 dní Odpoèítávání zaèalo.
Iro: Dneska jsem vám zavidìl...         (05. 08. 19:51)
- ...na tohle jsem koukal skoro pøes pùl Evropy, tohle je asi v pùli cesty mezi Vídní a Prahou: http://www.lkra.cz/foto/Popcorn.jpg Ale v Praze už mi bylo jasný, že dál na severozápad špatný... :-( Držím palce na zítra!
Salátek: Vykroucenino do toho!         (05. 08. 11:12)
- Všichni homosexuálové fandí Zdeòkovi Paøízkù :-) :-*
CSAT: Zdenìèku do toho         (04. 08. 21:36)
- Celé ÈSAT drží palce Zdeòku Paøízkovi.
Eva: Paøez pøidej:         (03. 08. 22:26)
- Držíme ti palce!!! Klára, Kuba a všichni Paøezovi
katka: cesta busem         (03. 08. 15:38)
- 2 era spatrena v termice kousek od Velemina!!! :-)
katka: cesta busem         (03. 08. 15:37)
- 2 era spatrena v termice kousek od Velemina!!! :-)
TWIX: Tak hele! :D         (03. 08. 13:14)
- Lisec a Støíž slušný :) Pro jistotu jsem Vám vèera poslal Kissáka ;) Jirko! Trochu pøitlaè, a nedìláš ostudu!
Tonda T.: Pro komisaøe.         (03. 08. 09:49)
- Smazány výsledky ze vèerejška. Musí se dnes v cucu pøidat soutìžní den a pracovat s ním. Vèerejšek vrátit do pùvodního stavu! Mùj tel: 725204688, klidnì zavolej.
Tonda T.: Dobøe farma         (03. 08. 09:18)
- Burdýšku, výborný zaèátek. Tak dnes držím palce pøi útoku smìrem vzhùru. To bude asi osobním Krèínským vlekaøem . Kluci, užijte si to.
JetCat (PC): Lisoòi (36)         (02. 08. 22:36)
- koukej tlaèit, ta Vosa je seštelovaná jenom na vítìzství :)
Kyky: Zejtra...         (02. 08. 21:10)
- Zítra to natáhnìte! :) Málo polí!!!
Gregory: T-6         (29. 07. 14:40)
- hod
Gregory: Tik Tak         (29. 07. 08:58)
- T -11 hodin
Gregory: T -2         (28. 07. 15:07)
- :] :] :] :] :] :] :] :] :] :] :] :] :]
Gregory: T -3 dny         (27. 07. 09:41)
- :)
Gregory: Napište si každý do profilu umístìní,         (26. 07. 08:21)
- jehož dosažení považujete za úspìch. Po závodech to mùžeme porovnat.
David M.:         (25. 07. 13:22)
- omlouvám se ale nemùžu pøijed, nìco mi do toho zkoèilo.
Gregory: Ty si mì pøedbìhl !!!         (25. 07. 09:17)
- Tak si to odpoèítej sám.
Øeditel: Do zaèátku závodù...         (24. 07. 23:22)
- ... zbývá již jen 5 dní a máme zde ještì posledních 6 míst!!!
Øeditel: Odpoèítávání...         (19. 07. 15:02)
- 10!
Bimboš: Typ na výlet...         (04. 07. 11:48)
- http://www.branadocech.cz/akce/685.ransky-pohar/
Øeditel: Srdeènì vítáme 1 ženu RP2011!         (22. 06. 11:06)
- ...a samozøejmì kdo jiný než Šárka Bárka?! :)
Øeditel: Tak...         (16. 06. 10:29)
- ... a máme pøihlášenu 20tku závodníkù. Zbývá nám 15 míst. :)
© AK Ran
Ransk pohr 2011