Gliding.cz Fórum Počasí   Soutěže 2024: FCC  PP  Fatraglide  JPJ  AZ Cup  PMCR  PMRg/PMCRj  FL   Safari  TCup  PPV  RP   RD  HOP  GGP      Archiv SK Kalendář | CPS
SAFARI POHÁR 2009

Kontakty

Pořadatel

Aeroklub Dvůr Králové nad Labem
Letiště Dvùr Králové nad Labem
544 01

IČO: 150 37 533
DIČ: CZ15037533

Tel/fax: +420 499 622 602
letiste@akdk.cz

www.akdk.cz
www.gliding.cz/souteze/2009/safari

Bankovní spojení: 195151772 / 0300
(jako variabilní symbol prosíme používejte rodné číslo)

ORGANIZAČNÍ ŠTÁB SOUTĚŽE
Pøedseda organizaèního štábu:    Lukáš Hynek
Tel: 777 319 313
E-mail: hynek.lukas@seznam.cz

Ředitel soutěže

Jana Vepřeková

safari2009@email.cz

Zástupce ředitele soutìže: Lukáš Hynek
Hlavní rozhodčí: Ladislav Zejda                                                                                                                            Meteorolog: Miloš Vencovský
Task Setter: Jana Vepřeková, Miloš Vencovský
Technik: Jiří Nyč
Hospodář: Eva Malichová

JURY:
Bude určena na první schůzce účastníkù závodu.

Přihlášky

Tel.: +420 499 622 602
E-mail: safari2009@email.cz
..


Datum poslední úpravy: 22. 06. 2009, 22:09


© SAFARI POHÁR 2009 - Aeroklub Dvůr Králové nad Labem