Obrázek
Popis a vysvětlení
Aktualizace: 02.11.2006 04:32:01
Satelitní analýza.
SATelitní ANalýza - družice + synoptická situace = SATAN

Přes družicový snímek je překreslena synoptická situace, aby bylo názorněji vidět, kde je v danou dobu kolik oblačnosti a s čím souvisí.

Generuje se 4 x denně vždy v 02:30, 08:30, 14:30 a ve 20:30 UTC.

pozn. poměrně často nejsou fronty, protože zdrojová data občas nejsou v termínu :-(

Fronty jsou trochu posunuté proti reálu, což je dáno jinou projekcí... pokusím se doladit, vím jak, ale strašně se mi do toho nechce...
Aktualizace: 04.11.2016 18:59:43
Aktuální situace.
Aktuální synoptická situace + přízemní vítr

Klasická přízemní synoptická mapa s izobarami a polohami front, navíc ještě s vyznačením přízemního větru.

Generuje se 4 x denně vždy v 02:30, 08:30, 14:30 a ve 20:30 UTC.

pozn. poměrně často nejsou fronty, protože zdrojová data občas nejsou v termínu :-(
Aktualizace: 27.10.2008 04:44:17
Průměrný vítr 0-6 km.
WAVESNIFFER - Průměrný vítr 0 až 6 km (925 hPa až 500 hPa) nad mořem

Průměrný vítr v hladině 0 až 6 km je znázorněn šipkami. V podstatě je to průměrný vektor větru v celé vrstvě o tloušťce 6 km. Nemusí se tedy shodovat s větrem při zemi nebo v jednotlivých hladinách. Barevně je navíc zobrazeno jestli vítr ve vrstvě 1.5 až 3 km nad mořem (850 až 700 hPa) zesiluje nebo naopak slábne. Žádoucí je aby vítr zesiloval což je označeno červenou barvou. O kolik vítr zesiluje je poznat z izočar šedé barvy. Navíc je ještě znázorněna poloha front a středů tlakových útvarů ve stejném termínu.

Generuje se 2 x denně vždy v 03 a v 15 UTC.
Aktualizace: 27.10.2008 04:44:25
Střih větru mezi 1.5 km a 3 km.
WAVESNIFFER - Změna směru větru mezi 1.5 km a 3 km (850 a 700 hPa) nad mořem

Střih větru (změna směru větru) je znázorněna barevně. Pokud je změna směru menší než 10° od původního směru, je ponechána bílá barva. Pokud je odchylka od původního směru větší je použito barevné škály. Červená barva je použita tehdy, když se vítr s výškou stáčí doprava (po směru hodinových ručiček) což bývá označováno jako "teplé stáčení", které má za následek teplou advekci a stabilizaci uvnitř vrstvy vzduchu. Modře je naopak znázorněna změna větru s výškou doleva (proti směru hodinových ručiček) což je "studené stáčení", které má za následek studenou advekci a následnou labilizaci vrstvy. Nejlepší je, když je změna směru větru malá nebo žádná. Nejsvětlejší barevné odstíny by tedy neměly příliš vadit, lépe červené odstíny než modré. Pro přehlednost je v obrázku zakreslen také průměrný vítr ve vrstvě 0 až 6 km a poloha front.

Generuje se 2 x denně vždy v 03 a v 15 UTC.
Archiv od 1.1.2005.