Gliding.cz Frum Poas   Soute 2023:   Fatraglide  JPJ  AZ Cup  FL   PMRg a PMCRj   SAFARI a Blank Cup  TCup  PPV  RP   RD  HOP  PMCR  GGP    Archiv SK Kalend CPS
Projekt podpory junior SK
Prihlen soutcho
Soutn dny »


Hlas lidu (chat)


Ondra Petruška:
14. 09. 16:44
a jestli máte nìkdo další fotky z našeho krásného soustøedìní tak prosím sdílejte!
Ondra Petruška:
14. 09. 16:36
odkaz na pár fotek https://picasaweb.google.com/117784492922146048689/PPJPrievidza?authkey=Gv1sRgCNHu1M_9-qOjVw#5652214666157333794
JC: Seznam a popøípadì poøadí
01. 09. 20:53
Ivane, prosím pošli mi ten seznam, mail mi od tebe pøišel bez pøílohy. Pokud to máte jako závody, tak prosím pak poslat i výsledky. Díkes
Mak:
01. 09. 16:02
Ahoj, pøedem bych chtìl popøát fajné poèasí na ten závìr a mám takový dotaz... je nìjaká nadìje, že se tato akce bude pøíští rok opakovat? Díky Mak
ljozsa: Prihlaska na vyvoz
01. 09. 12:26
David Cisar ma zajem o vyvoz
JC: Formát MDI
31. 08. 17:43
Ivane, to je hrozný formát, já to nemùžu otevøít. Nedalo by se to exportovat do PDF?
:
31. 08. 15:12
nìkolik kouskù už sedí v martinì a na poli
: tra
31. 08. 11:17
Prievidza - trebostak (70km area na severovýchod) - dolna stubna (area 13km) - chopok (15km area)
Jožo: Plán tratí
31. 08. 10:46
Nešlo by každý den zveøejnit plánovanou tøa, nebo její popis??
ff: a
31. 08. 10:45
qq
Adam:
30. 08. 22:25
rád bych se také pøipojil do slosovánní o vývoz... Adam Šostariè
PT: Foto z vývozu na DD
29. 08. 22:58
pár fotek z vývozu na DD: https://picasaweb.google.com/109626725599770493218/VyvozDuo?authkey=Gv1sRgCLfbqoynm-julAE
...vce na Chatu »

Tak máme všechny doma až na jednu vosu

03. 09. 2011, 17:44

Všechny máme doma až na jednu vosu v poli, dnes prý bombový poèasí, snad nejlepší za celý týden.Poslední den

03. 09. 2011, 10:15

Tak tu máme poslední den. Je pøipravené AAT na dvì a pùl hodiny, 110,9km/338,7km. První vzlety ve dvanáct. Poèasí by mìlo být podobné jako vèera, teï tu máme ale pár cirù, snad se to vyèistí a zaène to aspoò trochu skákat.poslední vývozy

03. 09. 2011, 07:21     Autor: harry

dnes vyšla øada na poslední zájemce:

DD Piskáèek

DL Obruèník

WO PlocekPøednáška

02. 09. 2011, 19:20     Autor: Fíša

Ve 20,00 se uskuteèní pøednáška. Pøednášející Petr Krejèiøík, téma: Jak se vozí medaile z ME a MSLaughingTak snad všichni doma..

02. 09. 2011, 18:17

Tak máme snad všechny doma, 2 a AZ sedí v poli.Pøedposlední den

02. 09. 2011, 10:17

Pøedposlední den sousøedìní vypadá podle pøedpovìdi moc pìknì. Kolem letištì by mìly být základny kolem 1800m a nad kopci kolem 2200m maximálnì. To není tak zlé. Dnes AAT na tøi a pùl hodiny, 164,6km/433,0km, startujeme v 11:30.Odjíždìjící

01. 09. 2011, 21:16     Autor: Fíša

Pøed odjezdem se musí srovnat konta, kontaktujte mì a Petra Svobodu.Vývozy 2.9.2011

01. 09. 2011, 21:13     Autor: Fíša

Platí vylosovaní na 1.9.2011Stav kont

01. 09. 2011, 13:52     Autor: Fíša

Aktuální stav kont naleznete v dokumentech. Dotace bude rozdìlena do konce soustøedìní.Dnešek nejistý

01. 09. 2011, 10:41

S poèasím to vypadá bledì, nasouvá se nám sem deka, která by se ale ještì mohla rozpustit, po vìtšinu dne by mìla být spíše nízká a støední oblaènost a bude to v luftì spíše stabilní, zatím to nenasvìdèuje tomu, že by se dnes letìlo (když se nepoèítají pøeškolovací lety). V jedenáct bude rozbor letù pro zájemce.Vývozy 1.9.2011

31. 08. 2011, 21:00     Autor: Fíša

Vylosovaní šastlivci:

DD Hlùšek Pepa

DL Magnusek Tomáš

WO Šponar Honza

 

Výhercùm blahopøejemeTak máme první pole, Magnus sedí v Martinì

31. 08. 2011, 14:31


Po briefingu

31. 08. 2011, 10:30

Na dnešek se opìt vymyslelo AAT na tøi hodiny, 145km/381,3km. Dnešní tra je po minulých úspìších natažena více do kopcù. Zatím to vypadá na èistou, nad horami by to mìlo fungovat.Vývozy 31.8.

30. 08. 2011, 22:30     Autor: harry

DD Ondra Petruška

DL Jozef Hartinger

WO Helena PøikrylováVšichni doma

31. 08. 2011, 10:19

Tak jsou (snad) všichni doma, ZT na poli u Ružomberoka.A další..

30. 08. 2011, 17:25

AK, IF, DL, JB, W8Další...

30. 08. 2011, 16:41

AW, LB, XC, W1, žlutý orel 24, OMG, CX, UBA další doma!

30. 08. 2011, 16:26

LU, 56, 2, 49, AZ, VL, FP, OK, WO, 75, CI, MI, DDPrvní doma

30. 08. 2011, 15:44

AD, B6, 89 a další doma, Magnus je na letišti v Rožmberoku.Dneska snad fáze orel

30. 08. 2011, 13:53

Tak jsme je zaèali ve dvanáct tahat hore. Poèasí vypadá moc pìknì, Orlík nám po startu hlásil dva a pùl nahoru. Všichni se nám drží v luftì, pøed chvílí jsme slyšeli kohosi hlásit tøímetr nahoru, paráda. Snad to bude tak pìknì fungovat celou tra.Archiv news »
© PPJ team za podpory PK
Projekt podpory junior SK